Advanced

”Det är bara redovisning det handlar om” - Införandet av IFRS 3 hos börsnoterade företag i Sverige

Palm, Magnus; Lindqvist, Ulrika and Magnusson, Monica (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva de förändringar som IFRS innebär för svenska börsnoterade företag. Vi vill även analysera dessa förändringar och se hur de påverkar företagen i verkligheten. En deduktiv ansats har legat till grund för att uppnå syftet. Vi har undersökt teorier kring problemen och därefter jämfört dessa teorier med det empiriska materialet. Grunden för det empiriska materialet har varit intervjuer med koncernredovisningsansvariga på tre börsnoterade företag och intervjuer med två auktoriserade revisorer. Teorierna kring uppsatsens ämne är hämtade främst från RR, IFRS samt artiklar skrivna av experter inom området och ekonomijournalister. De tre fallföretagen är tre stora börsnoterade företag som representerar två... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva de förändringar som IFRS innebär för svenska börsnoterade företag. Vi vill även analysera dessa förändringar och se hur de påverkar företagen i verkligheten. En deduktiv ansats har legat till grund för att uppnå syftet. Vi har undersökt teorier kring problemen och därefter jämfört dessa teorier med det empiriska materialet. Grunden för det empiriska materialet har varit intervjuer med koncernredovisningsansvariga på tre börsnoterade företag och intervjuer med två auktoriserade revisorer. Teorierna kring uppsatsens ämne är hämtade främst från RR, IFRS samt artiklar skrivna av experter inom området och ekonomijournalister. De tre fallföretagen är tre stora börsnoterade företag som representerar två olika industrier. De två intervjuade revisorerna arbetar för två av de största revisionsbyråerna i Sverige och är även officiella revisionsbolag för två av fallföretagen. Slutsatserna av uppsatsen är att uppfattningen av införandet av IFRS 3 skiljer sig åt mellan företagen och revisorerna. Jämförbarheten mellan företags redovisning kommer att öka internationellt genom att värderingsprinciperna standardiseras över gränserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Magnus; Lindqvist, Ulrika and Magnusson, Monica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsförvärv, IFRS 3, Goodwill, Immateriella tillgångar, Omstruktureringsreserver, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341046
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:50:31
@misc{1341046,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva de förändringar som IFRS innebär för svenska börsnoterade företag. Vi vill även analysera dessa förändringar och se hur de påverkar företagen i verkligheten. En deduktiv ansats har legat till grund för att uppnå syftet. Vi har undersökt teorier kring problemen och därefter jämfört dessa teorier med det empiriska materialet. Grunden för det empiriska materialet har varit intervjuer med koncernredovisningsansvariga på tre börsnoterade företag och intervjuer med två auktoriserade revisorer. Teorierna kring uppsatsens ämne är hämtade främst från RR, IFRS samt artiklar skrivna av experter inom området och ekonomijournalister. De tre fallföretagen är tre stora börsnoterade företag som representerar två olika industrier. De två intervjuade revisorerna arbetar för två av de största revisionsbyråerna i Sverige och är även officiella revisionsbolag för två av fallföretagen. Slutsatserna av uppsatsen är att uppfattningen av införandet av IFRS 3 skiljer sig åt mellan företagen och revisorerna. Jämförbarheten mellan företags redovisning kommer att öka internationellt genom att värderingsprinciperna standardiseras över gränserna.},
 author    = {Palm, Magnus and Lindqvist, Ulrika and Magnusson, Monica},
 keyword   = {Företagsförvärv,IFRS 3,Goodwill,Immateriella tillgångar,Omstruktureringsreserver,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är bara redovisning det handlar om” - Införandet av IFRS 3 hos börsnoterade företag i Sverige},
 year     = {2006},
}