Advanced

Hur väl uppfyller företagen redovisningskraven i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38?

Wramell, Nils; Svensson, Niklas and Rubin, Fredrik (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att kartlägga huruvida företag på Large Cap- och Mid Cap-listorna uppfyller redovisningskraven i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38. Vidare skall vi analysera skillnader mellan olika branscher. Vi har genomfört två undersökningar med utgångspunkt från den kvantitativa metoden. För att förtydliga resultatet vi erhöll valde vi att komplettera med en kvalitativ metod. Genomgående återfinns en deduktiv ansats. I litteraturgenomgången presenterar vi hur redovisningen såg ut tidigare samt hur det ser ut idag. Normerna som behandlas är främst hämtade från IAS 36, IAS 38 och IFRS 3. Empirin består av två undersökningar. Huvudundersökningen baseras på årsredovisningar för 2006 för: Industriella, finansiella och IT- branscherna. Där genomförs en... (More)
Syftet är att kartlägga huruvida företag på Large Cap- och Mid Cap-listorna uppfyller redovisningskraven i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38. Vidare skall vi analysera skillnader mellan olika branscher. Vi har genomfört två undersökningar med utgångspunkt från den kvantitativa metoden. För att förtydliga resultatet vi erhöll valde vi att komplettera med en kvalitativ metod. Genomgående återfinns en deduktiv ansats. I litteraturgenomgången presenterar vi hur redovisningen såg ut tidigare samt hur det ser ut idag. Normerna som behandlas är främst hämtade från IAS 36, IAS 38 och IFRS 3. Empirin består av två undersökningar. Huvudundersökningen baseras på årsredovisningar för 2006 för: Industriella, finansiella och IT- branscherna. Där genomförs en granskning av utvalda punkter. Denna undersökning kompletteras sedan av en intervju med en auktoriserad revisor. Vår slutsats är att företagen uppfyller regelverkets krav på ett bra sätt. Fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter sker av samtliga undersökta företag. Majoriteten av företagen fördelar goodwill på Affärs-/Verksamhetsområde. Samtliga företag genomför också värdenedgångsprövning av kassagenererande enheter på vilket goodwill har fördelats och nästan alla använder sig av nyttjandevärdet. Nedskrivningar sker framförallt inom de industriella branscherna och nyttjandevärdet har legat till grund vid samtliga tillfällen. Ett förvånansvärt stort antal företag har underlåtit att lyfta ut immateriella tillgångar från goodwill. Något branschsamband kan vi inte se, men däremot att samtliga använder sig av anskaffningsvärde minus avskrivningar och nedskrivningar vid värdering av immateriella tillgångar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wramell, Nils; Svensson, Niklas and Rubin, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Goodwill, Nedskrivningar, Immateriella tillgångar, Värdenedgångsprövning, IFRS 3, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341084
date added to LUP
2007-09-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:47:10
@misc{1341084,
 abstract   = {Syftet är att kartlägga huruvida företag på Large Cap- och Mid Cap-listorna uppfyller redovisningskraven i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38. Vidare skall vi analysera skillnader mellan olika branscher. Vi har genomfört två undersökningar med utgångspunkt från den kvantitativa metoden. För att förtydliga resultatet vi erhöll valde vi att komplettera med en kvalitativ metod. Genomgående återfinns en deduktiv ansats. I litteraturgenomgången presenterar vi hur redovisningen såg ut tidigare samt hur det ser ut idag. Normerna som behandlas är främst hämtade från IAS 36, IAS 38 och IFRS 3. Empirin består av två undersökningar. Huvudundersökningen baseras på årsredovisningar för 2006 för: Industriella, finansiella och IT- branscherna. Där genomförs en granskning av utvalda punkter. Denna undersökning kompletteras sedan av en intervju med en auktoriserad revisor. Vår slutsats är att företagen uppfyller regelverkets krav på ett bra sätt. Fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter sker av samtliga undersökta företag. Majoriteten av företagen fördelar goodwill på Affärs-/Verksamhetsområde. Samtliga företag genomför också värdenedgångsprövning av kassagenererande enheter på vilket goodwill har fördelats och nästan alla använder sig av nyttjandevärdet. Nedskrivningar sker framförallt inom de industriella branscherna och nyttjandevärdet har legat till grund vid samtliga tillfällen. Ett förvånansvärt stort antal företag har underlåtit att lyfta ut immateriella tillgångar från goodwill. Något branschsamband kan vi inte se, men däremot att samtliga använder sig av anskaffningsvärde minus avskrivningar och nedskrivningar vid värdering av immateriella tillgångar.},
 author    = {Wramell, Nils and Svensson, Niklas and Rubin, Fredrik},
 keyword   = {Goodwill,Nedskrivningar,Immateriella tillgångar,Värdenedgångsprövning,IFRS 3,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur väl uppfyller företagen redovisningskraven i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38?},
 year     = {2007},
}