Advanced

En studie om hur väl de större revisionsbyråerna uppfyller lagstiftarens krav på en oberoende revision.

Håkansson, Magnus and Borgström, Magnus (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att analysera hur väl de stora revisionsbyråerna säkerställer oberoendet. Vi fokuserar på huruvida oberoendeproblemen orsakas av bristande byråorganisation eller om de främst beror på otillräcklig professionalism.
Vi har valt en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt.Inledningsvis behandlas vetenskapsartiklar angående revisorns oberoende. Därefter redogörs för lagstiftningen på området. I resultatredovisningen återges resultaten från vår empiriska undersökning. Resultaten är indelade efter kategorier. Sammantaget anser vi att de större revisionsbyråerna organiserar sin verksamhet väl. Revisionsbyråerna behöver jobba mer seriöst med att förankra professionalism hos revisorerna för att kunna möta lagstiftarens... (More)
Syftet med studien är att analysera hur väl de stora revisionsbyråerna säkerställer oberoendet. Vi fokuserar på huruvida oberoendeproblemen orsakas av bristande byråorganisation eller om de främst beror på otillräcklig professionalism.
Vi har valt en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt.Inledningsvis behandlas vetenskapsartiklar angående revisorns oberoende. Därefter redogörs för lagstiftningen på området. I resultatredovisningen återges resultaten från vår empiriska undersökning. Resultaten är indelade efter kategorier. Sammantaget anser vi att de större revisionsbyråerna organiserar sin verksamhet väl. Revisionsbyråerna behöver jobba mer seriöst med att förankra professionalism hos revisorerna för att kunna möta lagstiftarens krav på en oberoende revision. Studien visar att revisionsbyråernas största brist ligger i deras interna kontrollsystem. Den bristande transparensen leder till att revisionsbyråerna uppfyller lagstiftarens krav eftersom dennes krav på en oberoende revision inte följer samma utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Magnus and Borgström, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Oberoende, professionalism, intern kontroll, reglering, kommersialism, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341211
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:08:14
@misc{1341211,
 abstract   = {Syftet med studien är att analysera hur väl de stora revisionsbyråerna säkerställer oberoendet. Vi fokuserar på huruvida oberoendeproblemen orsakas av bristande byråorganisation eller om de främst beror på otillräcklig professionalism.
Vi har valt en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt.Inledningsvis behandlas vetenskapsartiklar angående revisorns oberoende. Därefter redogörs för lagstiftningen på området. I resultatredovisningen återges resultaten från vår empiriska undersökning. Resultaten är indelade efter kategorier. Sammantaget anser vi att de större revisionsbyråerna organiserar sin verksamhet väl. Revisionsbyråerna behöver jobba mer seriöst med att förankra professionalism hos revisorerna för att kunna möta lagstiftarens krav på en oberoende revision. Studien visar att revisionsbyråernas största brist ligger i deras interna kontrollsystem. Den bristande transparensen leder till att revisionsbyråerna uppfyller lagstiftarens krav eftersom dennes krav på en oberoende revision inte följer samma utveckling.},
 author    = {Håkansson, Magnus and Borgström, Magnus},
 keyword   = {Oberoende,professionalism,intern kontroll,reglering,kommersialism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om hur väl de större revisionsbyråerna uppfyller lagstiftarens krav på en oberoende revision.},
 year     = {2008},
}