Advanced

Sponsring ur ett redovisnings- och beskattningsperspektiv

Ahlkvist, Jesper; Olsson, Annika and Andersson, Sofia (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Enligt alla respondenter finns det ett stort behov av ny lagstiftning. Det lagförslag som lades av Stockholms handelskammare i november 2006 skulle underlätta avsevärt för alla respondenter. Rättsinstansens definition av sponsring ligger till grund för tillämpningen och därmed för rättspraxis. Mellan rättsväsendets definitioner av sponsring och den företagsekonomiska definitionen finns ett stort gap vilket har lett till att Skatteverkets på rättspraxis baserade riktlinjer inte följs. Riktlinjerna upplevs av företagen som orimliga och verklighetsfrämmande. Sponsring är marknadsföring och borde skatterättsligt behandlas neutralt i förhållande till andra marknadsföringsverktyg vilket inte är fallet. De mycket oklara reglerna om värdering av... (More)
Enligt alla respondenter finns det ett stort behov av ny lagstiftning. Det lagförslag som lades av Stockholms handelskammare i november 2006 skulle underlätta avsevärt för alla respondenter. Rättsinstansens definition av sponsring ligger till grund för tillämpningen och därmed för rättspraxis. Mellan rättsväsendets definitioner av sponsring och den företagsekonomiska definitionen finns ett stort gap vilket har lett till att Skatteverkets på rättspraxis baserade riktlinjer inte följs. Riktlinjerna upplevs av företagen som orimliga och verklighetsfrämmande. Sponsring är marknadsföring och borde skatterättsligt behandlas neutralt i förhållande till andra marknadsföringsverktyg vilket inte är fallet. De mycket oklara reglerna om värdering av motprestationer leder till att det är omöjligt för företagen att i förväg beräkna nettokostnaden för sponsring. Trots lagfäst gåvoförbud i aktiebolagslagen anser Regeringsrätten att sponsring delvis bör betraktas som gåva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlkvist, Jesper; Olsson, Annika and Andersson, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sponsring, allmännyttiga föreningar, reklamskatt, förutsebarhet, skatterättsliga principer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341268
date added to LUP
2007-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:45:35
@misc{1341268,
 abstract   = {Enligt alla respondenter finns det ett stort behov av ny lagstiftning. Det lagförslag som lades av Stockholms handelskammare i november 2006 skulle underlätta avsevärt för alla respondenter. Rättsinstansens definition av sponsring ligger till grund för tillämpningen och därmed för rättspraxis. Mellan rättsväsendets definitioner av sponsring och den företagsekonomiska definitionen finns ett stort gap vilket har lett till att Skatteverkets på rättspraxis baserade riktlinjer inte följs. Riktlinjerna upplevs av företagen som orimliga och verklighetsfrämmande. Sponsring är marknadsföring och borde skatterättsligt behandlas neutralt i förhållande till andra marknadsföringsverktyg vilket inte är fallet. De mycket oklara reglerna om värdering av motprestationer leder till att det är omöjligt för företagen att i förväg beräkna nettokostnaden för sponsring. Trots lagfäst gåvoförbud i aktiebolagslagen anser Regeringsrätten att sponsring delvis bör betraktas som gåva.},
 author    = {Ahlkvist, Jesper and Olsson, Annika and Andersson, Sofia},
 keyword   = {Sponsring,allmännyttiga föreningar,reklamskatt,förutsebarhet,skatterättsliga principer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sponsring ur ett redovisnings- och beskattningsperspektiv},
 year     = {2007},
}