Advanced

Hur påverkas Skatteverket av revisionspliktens avskaffande? En komparativ studie mellan Danmark och Sverige

Nyström Brunk, Malin; Gren, Maria and Johansson, David (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Inom EU pågår ett arbete som syftar till att åstadkomma enklare regler för de europeiska företagen. Enligt Europeiska rådet är det nödvändigt att med kraftfulla och gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna minska de administrativa bördorna för företagen. Detta för att ge företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och därigenom stimulera Europas ekonomi. EU-kommissionen anser att kostnaderna för revision och redovisning är särskilt betungande för små och medelstora företag. Av EG-rättens fjärde bolagsdirektiv framgår att alla bolag som huvudregel ska genomgå revision. Enligt direktivet finns det dock möjlighet att undanta vissa bolag från revisionsplikten. Danmark anpassade sin lagstiftning till det fjärde bolagsdirektivet... (More)
Inom EU pågår ett arbete som syftar till att åstadkomma enklare regler för de europeiska företagen. Enligt Europeiska rådet är det nödvändigt att med kraftfulla och gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna minska de administrativa bördorna för företagen. Detta för att ge företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och därigenom stimulera Europas ekonomi. EU-kommissionen anser att kostnaderna för revision och redovisning är särskilt betungande för små och medelstora företag. Av EG-rättens fjärde bolagsdirektiv framgår att alla bolag som huvudregel ska genomgå revision. Enligt direktivet finns det dock möjlighet att undanta vissa bolag från revisionsplikten. Danmark anpassade sin lagstiftning till det fjärde bolagsdirektivet redan år 2006. Då infördes lov 50 som bland annat säger att de allra minsta företagen kan välja att avstå från revision. Innan lagen antogs i Danmark fördes diskussioner liknande de som nu förs i Sverige. Hittills har den danska lagen, av olika skäl vilka ska redogöras för senare, haft en mycket begränsad påverkan. Våren 2005 gav Svenskt näringsliv professorerna Per Thorell och Claes Norberg i uppdrag att bl.a. undersöka om nyttan av revision för små bolag kunde anses vara tillräckligt stor för att vara motiverad. Thorell och Norberg kom fram till att revisionsplikten för mindre bolag borde avskaffas. Rapporten väckte debatt i media, och vidare mediadiskussioner har följt. I korthet kan sägas att på den privata sidan tycks de flesta som påverkas av revisionspliktens ”vara eller icke vara” ställa sig positiva till dess avskaffande. På den offentliga sidan har dock invändningar framförts av både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna hävdar att företagens redovisningar framöver kommer att innehålla fler fel, med de konsekvenser detta kan få i ett samhälleligt perspektiv. Som en följd av debatten krävde Svenskt näringsliv att en offentlig utredning skulle tillsättas för att undersöka frågan om revisionspliktens avskaffande. Den utredning som då tillsattes lämnade sitt delbetänkande i mars 2008.(SOU 2008:32) Detta arbete har tagit avstamp i SOU 2008:32, och i den ovan nämnda lagändringen i Danmark år 2006. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström Brunk, Malin; Gren, Maria and Johansson, David
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revision, EG:s fjärde bolagsdirektiv, Skatteverket, SKAT, Tax-compliance, SOU 2008:32., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341315
date added to LUP
2008-12-19
date last changed
2012-04-02 17:18:50
@misc{1341315,
 abstract   = {Inom EU pågår ett arbete som syftar till att åstadkomma enklare regler för de europeiska företagen. Enligt Europeiska rådet är det nödvändigt att med kraftfulla och gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna minska de administrativa bördorna för företagen. Detta för att ge företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och därigenom stimulera Europas ekonomi. EU-kommissionen anser att kostnaderna för revision och redovisning är särskilt betungande för små och medelstora företag. Av EG-rättens fjärde bolagsdirektiv framgår att alla bolag som huvudregel ska genomgå revision. Enligt direktivet finns det dock möjlighet att undanta vissa bolag från revisionsplikten. Danmark anpassade sin lagstiftning till det fjärde bolagsdirektivet redan år 2006. Då infördes lov 50 som bland annat säger att de allra minsta företagen kan välja att avstå från revision. Innan lagen antogs i Danmark fördes diskussioner liknande de som nu förs i Sverige. Hittills har den danska lagen, av olika skäl vilka ska redogöras för senare, haft en mycket begränsad påverkan. Våren 2005 gav Svenskt näringsliv professorerna Per Thorell och Claes Norberg i uppdrag att bl.a. undersöka om nyttan av revision för små bolag kunde anses vara tillräckligt stor för att vara motiverad. Thorell och Norberg kom fram till att revisionsplikten för mindre bolag borde avskaffas. Rapporten väckte debatt i media, och vidare mediadiskussioner har följt. I korthet kan sägas att på den privata sidan tycks de flesta som påverkas av revisionspliktens ”vara eller icke vara” ställa sig positiva till dess avskaffande. På den offentliga sidan har dock invändningar framförts av både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna hävdar att företagens redovisningar framöver kommer att innehålla fler fel, med de konsekvenser detta kan få i ett samhälleligt perspektiv. Som en följd av debatten krävde Svenskt näringsliv att en offentlig utredning skulle tillsättas för att undersöka frågan om revisionspliktens avskaffande. Den utredning som då tillsattes lämnade sitt delbetänkande i mars 2008.(SOU 2008:32) Detta arbete har tagit avstamp i SOU 2008:32, och i den ovan nämnda lagändringen i Danmark år 2006.},
 author    = {Nyström Brunk, Malin and Gren, Maria and Johansson, David},
 keyword   = {Revision,EG:s fjärde bolagsdirektiv,Skatteverket,SKAT,Tax-compliance,SOU 2008:32.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas Skatteverket av revisionspliktens avskaffande? En komparativ studie mellan Danmark och Sverige},
 year     = {2008},
}