Advanced

Den svenska revisionsbranschen - upplevs den som hierarkisk?

Persson, Susanne; Schischke, Sandra and Duggal Sharma, Annika (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida revisorer, från befattning revisorsassistent till delägare, på revisionsbyråer i Sverige upplever att arbetsplatsen är hierarkisk samt hur de ställer sig till den hierarkiska strukturen. Vidare är syftet att undersöka huruvida hierarkin påverkar revisorns professionalism. Metoden har en kvantitativ inriktning med en deduktiv ansats. Examensarbetet består av åtta hypoteser. Information till studien samlades in genom en webbenkät. Den kvantitativa webbenkäten skickades ut till fyra befattningar på sju olika revisionsbyråer I Sverige. De olika befattningarna är revisorsassistenter, godkända revisorer, auktoriserade revisorer samt delägare. De olika byråerna är Öhrlings... (More)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida revisorer, från befattning revisorsassistent till delägare, på revisionsbyråer i Sverige upplever att arbetsplatsen är hierarkisk samt hur de ställer sig till den hierarkiska strukturen. Vidare är syftet att undersöka huruvida hierarkin påverkar revisorns professionalism. Metoden har en kvantitativ inriktning med en deduktiv ansats. Examensarbetet består av åtta hypoteser. Information till studien samlades in genom en webbenkät. Den kvantitativa webbenkäten skickades ut till fyra befattningar på sju olika revisionsbyråer I Sverige. De olika befattningarna är revisorsassistenter, godkända revisorer, auktoriserade revisorer samt delägare. De olika byråerna är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KMPG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och SET-Revision. Undersökningen resulterade i att revisorer är positivt inställda till den hierarkiska strukturen på deras arbetsplats. De upplever att stämningen är vänskaplig och att medarbetare från alla befattningar kan umgås i olika situationer. Vidare upplever de att hierarkin påverkar deras karriärväg positivt. Medarbetare som befinner sig längre ned i hierarkin upplever den som mer negativ än de som befinner sig högre upp. Dessutom upplever medarbetare på de fyra stora revisionsbyråerna sin arbetsplats som mer hierarkisk än medarbetare på de tre mindre byråerna. Revisorer upplever en viss svårighet att utöva det professionella omdömet. Anmärkningsvis upplever revisorer som befinner sig högre upp i hierarkin det svårare att utöva det professionella omdömet än de som befinner sig längre ned. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Susanne; Schischke, Sandra and Duggal Sharma, Annika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisor, revisionsbyrå, hierarki, revisorns karriärstege, profession, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341351
date added to LUP
2008-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:58:13
@misc{1341351,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida revisorer, från befattning revisorsassistent till delägare, på revisionsbyråer i Sverige upplever att arbetsplatsen är hierarkisk samt hur de ställer sig till den hierarkiska strukturen. Vidare är syftet att undersöka huruvida hierarkin påverkar revisorns professionalism. Metoden har en kvantitativ inriktning med en deduktiv ansats. Examensarbetet består av åtta hypoteser. Information till studien samlades in genom en webbenkät. Den kvantitativa webbenkäten skickades ut till fyra befattningar på sju olika revisionsbyråer I Sverige. De olika befattningarna är revisorsassistenter, godkända revisorer, auktoriserade revisorer samt delägare. De olika byråerna är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KMPG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och SET-Revision. Undersökningen resulterade i att revisorer är positivt inställda till den hierarkiska strukturen på deras arbetsplats. De upplever att stämningen är vänskaplig och att medarbetare från alla befattningar kan umgås i olika situationer. Vidare upplever de att hierarkin påverkar deras karriärväg positivt. Medarbetare som befinner sig längre ned i hierarkin upplever den som mer negativ än de som befinner sig högre upp. Dessutom upplever medarbetare på de fyra stora revisionsbyråerna sin arbetsplats som mer hierarkisk än medarbetare på de tre mindre byråerna. Revisorer upplever en viss svårighet att utöva det professionella omdömet. Anmärkningsvis upplever revisorer som befinner sig högre upp i hierarkin det svårare att utöva det professionella omdömet än de som befinner sig längre ned.},
 author    = {Persson, Susanne and Schischke, Sandra and Duggal Sharma, Annika},
 keyword   = {Revisor,revisionsbyrå,hierarki,revisorns karriärstege,profession,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska revisionsbranschen - upplevs den som hierarkisk?},
 year     = {2008},
}