Advanced

Word of mouth- Ur ett konsumentperspektiv

Jassim, Alia and Källberg, Sara (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I detta arbete studeras hur word of mouth fungerar i praktiken. Word of mouth är passerande, verbal och informell information. I huvudsak handlar det om rekommendationer men även generell information från en person till en annan. Word of mouth är ett mänskligt fenomen som har funnits sedan urminnes tider då människor är kommunicerande varelser. På senare år har dock fenomenet word of mouth blivit mer uppmärksammat, av både marknadsförare, forskare och företag. Detta har utvecklats till någonting som benämns word of mouth marketing, som förkortas WOMM. Detta är en konstlad form av word of mouth, där företag avsiktligt försöker att kontrollera ryktesspridningen och få konsumenter att prata positivt om deras produkter eller varumärke. Denna... (More)
I detta arbete studeras hur word of mouth fungerar i praktiken. Word of mouth är passerande, verbal och informell information. I huvudsak handlar det om rekommendationer men även generell information från en person till en annan. Word of mouth är ett mänskligt fenomen som har funnits sedan urminnes tider då människor är kommunicerande varelser. På senare år har dock fenomenet word of mouth blivit mer uppmärksammat, av både marknadsförare, forskare och företag. Detta har utvecklats till någonting som benämns word of mouth marketing, som förkortas WOMM. Detta är en konstlad form av word of mouth, där företag avsiktligt försöker att kontrollera ryktesspridningen och få konsumenter att prata positivt om deras produkter eller varumärke. Denna marknadsföring kan ske på flera olika sett och delas in i flera olika subkategorier, så som bland annat buzz marketing, viral marketing, stealth marketing, gerilla marketing, och produktplacering i bloggar och andra typer av forum och miljöer. Dessa subkategorier kommer dock enbart att behandlas ytligt, då fokus i detta arbete främst ligger på de generella kategorierna word of mouth och WOMM. Idag anses word of mouth ofta vara ett av de bästa sätten för företag att skaffa och behålla kunder på, men det är viktigt att skilja på naturlig word of mouth och WOMM, detta då word of mouth ofta även kan vara negativ ryktesspridning kring något. I detta arbete har undersökts vad konsumenter tycker och tänker om word of mouth respektive WOMM, vad det är som influerar dem i deras köpbeslut och vilka element som påverkar dessa fenomen och deras trovärdighet. Teorier så som The Identification Function, opinionsledarskap och referensgrupper har legat till grund studien och använts för att belysa olika aspekter av word of mouth och WOMM. Det empiriska materialet har sedan insamlats genom diskussioner i fokusgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jassim, Alia and Källberg, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Word of mouth, The Identification Function, Opinion leaders, Reference groups, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341375
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 17:11:48
@misc{1341375,
 abstract   = {I detta arbete studeras hur word of mouth fungerar i praktiken. Word of mouth är passerande, verbal och informell information. I huvudsak handlar det om rekommendationer men även generell information från en person till en annan. Word of mouth är ett mänskligt fenomen som har funnits sedan urminnes tider då människor är kommunicerande varelser. På senare år har dock fenomenet word of mouth blivit mer uppmärksammat, av både marknadsförare, forskare och företag. Detta har utvecklats till någonting som benämns word of mouth marketing, som förkortas WOMM. Detta är en konstlad form av word of mouth, där företag avsiktligt försöker att kontrollera ryktesspridningen och få konsumenter att prata positivt om deras produkter eller varumärke. Denna marknadsföring kan ske på flera olika sett och delas in i flera olika subkategorier, så som bland annat buzz marketing, viral marketing, stealth marketing, gerilla marketing, och produktplacering i bloggar och andra typer av forum och miljöer. Dessa subkategorier kommer dock enbart att behandlas ytligt, då fokus i detta arbete främst ligger på de generella kategorierna word of mouth och WOMM. Idag anses word of mouth ofta vara ett av de bästa sätten för företag att skaffa och behålla kunder på, men det är viktigt att skilja på naturlig word of mouth och WOMM, detta då word of mouth ofta även kan vara negativ ryktesspridning kring något. I detta arbete har undersökts vad konsumenter tycker och tänker om word of mouth respektive WOMM, vad det är som influerar dem i deras köpbeslut och vilka element som påverkar dessa fenomen och deras trovärdighet. Teorier så som The Identification Function, opinionsledarskap och referensgrupper har legat till grund studien och använts för att belysa olika aspekter av word of mouth och WOMM. Det empiriska materialet har sedan insamlats genom diskussioner i fokusgrupper.},
 author    = {Jassim, Alia and Källberg, Sara},
 keyword   = {Word of mouth,The Identification Function,Opinion leaders,Reference groups,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Word of mouth- Ur ett konsumentperspektiv},
 year     = {2008},
}