Advanced

Hur handelns egna märkesvaror påverkar konsumentens upplevda variation inom ett sortiment

Källmin, Erik and Bengtsson, Andreas (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen syfte är att ur ett konsumentperspektiv förklara huruvida det finns ett samband mellan konsumentens upplevelse av variationen och förekomsten av EMV inom ett sortiment. Teori En genomgång av befintlig teori rörande områdena konsumentupplevd variation, konsumentupplevd kvalite och EMVs inverkan på faktisk variation som har legat till grund för utformning av vår teoretiska referensram. Metod: För genomförandet av uppsatsen har vi ett deduktivt angreppssätt. Utifrån våra hypoteser har vi utfört en kvantitativ konsumentundersökning. Vidare har undersökningen utförts i två olika butiker med väldigt lika förutsättningar, förutom att EMV endast förekommer i den ena butiken. Undersökningens data har vidare operationaliseras för... (More)
Syfte: Uppsatsen syfte är att ur ett konsumentperspektiv förklara huruvida det finns ett samband mellan konsumentens upplevelse av variationen och förekomsten av EMV inom ett sortiment. Teori En genomgång av befintlig teori rörande områdena konsumentupplevd variation, konsumentupplevd kvalite och EMVs inverkan på faktisk variation som har legat till grund för utformning av vår teoretiska referensram. Metod: För genomförandet av uppsatsen har vi ett deduktivt angreppssätt. Utifrån våra hypoteser har vi utfört en kvantitativ konsumentundersökning. Vidare har undersökningen utförts i två olika butiker med väldigt lika förutsättningar, förutom att EMV endast förekommer i den ena butiken. Undersökningens data har vidare operationaliseras för pröva hypoteserna. Slutsats: Genom vår undersökning kan vi visa att det finns indikationer som tyder på ett negativt samband mellan konsumentens upplevda variation och förekomsten av EMV inom ett sortiment. För tre av våra undersökningsvariabler kan vi påvisa en statistiskt säkerställd skillnad i konsumentens upplevda variation mellan butikerna. Variablerna utgörs av unika varumärken för butikskedjan, prisklasser och sammantagen variation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källmin, Erik and Bengtsson, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
EMV, EVM, dagligvaruhandeln, livsmedelbranschen, variation, mångfald, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341418
date added to LUP
2006-06-14
date last changed
2012-04-02 16:08:29
@misc{1341418,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen syfte är att ur ett konsumentperspektiv förklara huruvida det finns ett samband mellan konsumentens upplevelse av variationen och förekomsten av EMV inom ett sortiment. Teori En genomgång av befintlig teori rörande områdena konsumentupplevd variation, konsumentupplevd kvalite och EMVs inverkan på faktisk variation som har legat till grund för utformning av vår teoretiska referensram. Metod: För genomförandet av uppsatsen har vi ett deduktivt angreppssätt. Utifrån våra hypoteser har vi utfört en kvantitativ konsumentundersökning. Vidare har undersökningen utförts i två olika butiker med väldigt lika förutsättningar, förutom att EMV endast förekommer i den ena butiken. Undersökningens data har vidare operationaliseras för pröva hypoteserna. Slutsats: Genom vår undersökning kan vi visa att det finns indikationer som tyder på ett negativt samband mellan konsumentens upplevda variation och förekomsten av EMV inom ett sortiment. För tre av våra undersökningsvariabler kan vi påvisa en statistiskt säkerställd skillnad i konsumentens upplevda variation mellan butikerna. Variablerna utgörs av unika varumärken för butikskedjan, prisklasser och sammantagen variation.},
 author    = {Källmin, Erik and Bengtsson, Andreas},
 keyword   = {EMV,EVM,dagligvaruhandeln,livsmedelbranschen,variation,mångfald,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur handelns egna märkesvaror påverkar konsumentens upplevda variation inom ett sortiment},
 year     = {2006},
}