Advanced

En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter

Ånell, Karin and Lells, Karolina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Titel: ”En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter” Författare: Karolina Lells Karin Ånell Problem: Det finns en ökad etikmedvetenhet i näringslivet idag som intresserar oss mycket. Vi valde därför att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskapet och tyckte det skulle vara intressant att göra det på ett företag som har etik inbyggt i sin produkt. Vi valde pensions- och försäkringsbolaget KPA som fallföretag, som har profilerat sig själv som ett etiskt företag. Det visade sig att ledarskapet på KPA inte verkade skilja sig etiskt och värdemässigt från andra företag, vilket vi hade förväntat oss. Det fick oss att fråga oss om det kanske var KPA som tänkt rätt och att det inte är en nödvändighet att... (More)
SAMMANFATTNING Titel: ”En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter” Författare: Karolina Lells Karin Ånell Problem: Det finns en ökad etikmedvetenhet i näringslivet idag som intresserar oss mycket. Vi valde därför att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskapet och tyckte det skulle vara intressant att göra det på ett företag som har etik inbyggt i sin produkt. Vi valde pensions- och försäkringsbolaget KPA som fallföretag, som har profilerat sig själv som ett etiskt företag. Det visade sig att ledarskapet på KPA inte verkade skilja sig etiskt och värdemässigt från andra företag, vilket vi hade förväntat oss. Det fick oss att fråga oss om det kanske var KPA som tänkt rätt och att det inte är en nödvändighet att ledarskapet är mer etiskt fast att företaget har positionerat sig etiskt på marknaden. Fungerar det bra så som det är nu eller bör KPA ha ett mer etiskt ledarskap? Om man vill skapa ett mer moraliskt och etiskt ledarskap, vilka aspekter bör man fokusera på? Det finns en oöverskådlig mängd teorier om vad ett gott och etiskt ledarskap innebär. Vilka är de gemensamma nämnarna och essensen i olika teoriströmningar inom området? Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskap på ett företag som har moral och etik inbyggt i sin produkt. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har arbetat utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. För att få fram relevant data om KPA, vårt fallföretag, har vi gjort en mängd djupintervjuer samt tagit del av interna undersökningar. Vid framtagandet av vår teoretiska referensram och vår teoretiska syntes har vi främst utgått från tongivande forskning inom ämnet i form av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har under hela uppsatsen haft ett reflekterande perspektiv med tyngdpunkt i hermeneutiken. Resultat: Vi har tagit fram en teoretisk syntes som består av sex ledarskapsaspekter som i kombination är till hjälp för att belysa de moraliska och etiska aspekterna av ett ledarskap. Dessa aspekter är visioner och mål, företagskultur, värderingar, chefernas engagemang och roll som förebild, kommunikation samt förtroende. Om vi ser till KPA idag saknas det en gemensam vision på företaget. En delad vision skulle ge många vinster genom att bland annat hjälpa till att ena kulturen, som idag är splittrad mellan gamla sätt att göra saker på och nya krav och förutsättningar. Kulturen är även splittrad genom att det finns många subkulturer på KPA som genom en delad vision kan underordnas av ett helhetstänkande. Genom att arbeta med att få de anställdas värderingar att överensstämma med företagets fastställda värderingar skulle alla få gemensamma rättesnören. Det skulle påverka kulturen väldigt mycket på ett positivt sätt och det skulle leda till en mer etiskt organisation när värderingsmässiga överväganden utgör en del av grunden för olika beslut. KPA:s fastställda kärnvärderingar, som har en etisk prägel, är en bra grund att utgå ifrån. De innefattar exempelvis vikten av öppenhet, omtanke och att leva som man lär, som vi i denna uppsats har belyst som viktiga bitar för att skapa ett gott ledarskap och en god organisation. En mer öppen kommunikation samt ett äkta och helhjärtat engagemang av cheferna är en förutsättning för att detta ska lyckas. Förtroendet för KPA:s ledning är lågt bland de anställda, men om man skulle skapa ett mer etiskt explicit ledarskap skulle förtroendet sannolikt öka. KPA har tydligt deklarerat de värderingar som företaget står för och framställer sig externt som ett etiskt företag på alla plan, vilket vi anser har skapat förväntningar bland de anställda att etiken ska spela en viktig roll även internt. Utifrån våra slutsatser anser vi oss ha belägg för att KPA skulle tjäna på att skapa ett mer etiskt explicit ledarskap. Även andra företag i liknande situation borde beakta de etiska och moraliska aspekterna av ledarskapet mer. För att skapa det kan man utgå från vår komb (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ånell, Karin and Lells, Karolina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ledarskap, värderingar, etik, moral, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341445
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:16
@misc{1341445,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Titel: ”En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter” Författare:	Karolina Lells Karin Ånell Problem: Det finns en ökad etikmedvetenhet i näringslivet idag som intresserar oss mycket. Vi valde därför att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskapet och tyckte det skulle vara intressant att göra det på ett företag som har etik inbyggt i sin produkt. Vi valde pensions- och försäkringsbolaget KPA som fallföretag, som har profilerat sig själv som ett etiskt företag. Det visade sig att ledarskapet på KPA inte verkade skilja sig etiskt och värdemässigt från andra företag, vilket vi hade förväntat oss. Det fick oss att fråga oss om det kanske var KPA som tänkt rätt och att det inte är en nödvändighet att ledarskapet är mer etiskt fast att företaget har positionerat sig etiskt på marknaden. Fungerar det bra så som det är nu eller bör KPA ha ett mer etiskt ledarskap? Om man vill skapa ett mer moraliskt och etiskt ledarskap, vilka aspekter bör man fokusera på? Det finns en oöverskådlig mängd teorier om vad ett gott och etiskt ledarskap innebär. Vilka är de gemensamma nämnarna och essensen i olika teoriströmningar inom området? Syfte:	Syftet med denna uppsats är att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskap på ett företag som har moral och etik inbyggt i sin produkt. Metod:	Vi har gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har arbetat utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. För att få fram relevant data om KPA, vårt fallföretag, har vi gjort en mängd djupintervjuer samt tagit del av interna undersökningar. Vid framtagandet av vår teoretiska referensram och vår teoretiska syntes har vi främst utgått från tongivande forskning inom ämnet i form av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har under hela uppsatsen haft ett reflekterande perspektiv med tyngdpunkt i hermeneutiken. Resultat:	Vi har tagit fram en teoretisk syntes som består av sex ledarskapsaspekter som i kombination är till hjälp för att belysa de moraliska och etiska aspekterna av ett ledarskap. Dessa aspekter är visioner och mål, företagskultur, värderingar, chefernas engagemang och roll som förebild, kommunikation samt förtroende. Om vi ser till KPA idag saknas det en gemensam vision på företaget. En delad vision skulle ge många vinster genom att bland annat hjälpa till att ena kulturen, som idag är splittrad mellan gamla sätt att göra saker på och nya krav och förutsättningar. Kulturen är även splittrad genom att det finns många subkulturer på KPA som genom en delad vision kan underordnas av ett helhetstänkande. Genom att arbeta med att få de anställdas värderingar att överensstämma med företagets fastställda värderingar skulle alla få gemensamma rättesnören. Det skulle påverka kulturen väldigt mycket på ett positivt sätt och det skulle leda till en mer etiskt organisation när värderingsmässiga överväganden utgör en del av grunden för olika beslut. KPA:s fastställda kärnvärderingar, som har en etisk prägel, är en bra grund att utgå ifrån. De innefattar exempelvis vikten av öppenhet, omtanke och att leva som man lär, som vi i denna uppsats har belyst som viktiga bitar för att skapa ett gott ledarskap och en god organisation. En mer öppen kommunikation samt ett äkta och helhjärtat engagemang av cheferna är en förutsättning för att detta ska lyckas. Förtroendet för KPA:s ledning är lågt bland de anställda, men om man skulle skapa ett mer etiskt explicit ledarskap skulle förtroendet sannolikt öka. KPA har tydligt deklarerat de värderingar som företaget står för och framställer sig externt som ett etiskt företag på alla plan, vilket vi anser har skapat förväntningar bland de anställda att etiken ska spela en viktig roll även internt. Utifrån våra slutsatser anser vi oss ha belägg för att KPA skulle tjäna på att skapa ett mer etiskt explicit ledarskap. Även andra företag i liknande situation borde beakta de etiska och moraliska aspekterna av ledarskapet mer. För att skapa det kan man utgå från vår komb},
 author    = {Ånell, Karin and Lells, Karolina},
 keyword   = {Ledarskap, värderingar, etik, moral,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter},
 year     = {2004},
}