Advanced

Cause-Related Marketing - En studie om konsumenters uppfattning av Rosa Bandet-produkter

Emam, Jennifer; Ravn-Holm, Anna and Bang, Diem (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att studera svenska konsumenters uppfattning om cause-related marketing på den svenska marknaden samt om detta påverkar deras köpbeslut. Undersökningen avser de CRM-kampanjer där företag samarbetar med välgörenhets-organisationer och tar fram specifika produkter för detta ändamål, som således kombinerar två varumärken. Vi har utgått från ett konsumentperspektiv då vi anser att detta på bästa sätt uppfyller vår problemformulering och syfte. Vi har utfört en kvalitativ studie för att möjliggöra förståelse av de bakomliggande anledningarna till respondenternas svar. Vi har använt oss av teorier om cause-related marketing och co-branding samt TORA-modellen vilken rör köpbeteende. Vi har genomfört elva stycken personliga... (More)
Vårt syfte är att studera svenska konsumenters uppfattning om cause-related marketing på den svenska marknaden samt om detta påverkar deras köpbeslut. Undersökningen avser de CRM-kampanjer där företag samarbetar med välgörenhets-organisationer och tar fram specifika produkter för detta ändamål, som således kombinerar två varumärken. Vi har utgått från ett konsumentperspektiv då vi anser att detta på bästa sätt uppfyller vår problemformulering och syfte. Vi har utfört en kvalitativ studie för att möjliggöra förståelse av de bakomliggande anledningarna till respondenternas svar. Vi har använt oss av teorier om cause-related marketing och co-branding samt TORA-modellen vilken rör köpbeteende. Vi har genomfört elva stycken personliga kvalitativa intervjuer av konsumenter vilket utgör vårt empiriska underlag. Vi fann att samtliga respondenter hade en positiv syn på CRM men de varierade i sin kritiska syn på företagets intentioner. Trots den positiva synen var detta inte något som med bestämdhet leder till köp. Respondenterna angav att pris och kvalitet var mer betydelsefulla faktorer vi ett köpbeslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Emam, Jennifer; Ravn-Holm, Anna and Bang, Diem
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cause-related marketing (CRM), Rosa Bandet, Co-branding, Corporate Social Responsibility (CSR), Marknadsföringsstrategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341546
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:55:09
@misc{1341546,
 abstract   = {Vårt syfte är att studera svenska konsumenters uppfattning om cause-related marketing på den svenska marknaden samt om detta påverkar deras köpbeslut. Undersökningen avser de CRM-kampanjer där företag samarbetar med välgörenhets-organisationer och tar fram specifika produkter för detta ändamål, som således kombinerar två varumärken. Vi har utgått från ett konsumentperspektiv då vi anser att detta på bästa sätt uppfyller vår problemformulering och syfte. Vi har utfört en kvalitativ studie för att möjliggöra förståelse av de bakomliggande anledningarna till respondenternas svar. Vi har använt oss av teorier om cause-related marketing och co-branding samt TORA-modellen vilken rör köpbeteende. Vi har genomfört elva stycken personliga kvalitativa intervjuer av konsumenter vilket utgör vårt empiriska underlag. Vi fann att samtliga respondenter hade en positiv syn på CRM men de varierade i sin kritiska syn på företagets intentioner. Trots den positiva synen var detta inte något som med bestämdhet leder till köp. Respondenterna angav att pris och kvalitet var mer betydelsefulla faktorer vi ett köpbeslut.},
 author    = {Emam, Jennifer and Ravn-Holm, Anna and Bang, Diem},
 keyword   = {Cause-related marketing (CRM),Rosa Bandet,Co-branding,Corporate Social Responsibility (CSR),Marknadsföringsstrategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cause-Related Marketing - En studie om konsumenters uppfattning av Rosa Bandet-produkter},
 year     = {2008},
}