Advanced

Basel II - effekter på bankvärlden

Johansson, Hanna; Georgson, Petter and Dimov, Jasmina (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vår uppsats syftar till att i samband med ikraftträdandet av Basel II undersöka vilka effekter det nya regelverket hittills har inneburit för de olika bankerna. Det undersöks också vad andra institut i världen hade för åsikter om det som skulle komma att resultera i Basel II. Vi vill även klargöra om Basel II är ett verktyg som förbättrar bankernas riskhanteringssystem.
Vår uppsats bygger på en induktiv ansats och vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Empiri har således samlats in genom intervjuer och undersökning av offentlig debatt.
Den huvudsakliga effekten är att bankernas hantering och kontrollering av risker förbättras. En individualiserad riskbedömning och prissättning av bankens kunder leder till att... (More)
Vår uppsats syftar till att i samband med ikraftträdandet av Basel II undersöka vilka effekter det nya regelverket hittills har inneburit för de olika bankerna. Det undersöks också vad andra institut i världen hade för åsikter om det som skulle komma att resultera i Basel II. Vi vill även klargöra om Basel II är ett verktyg som förbättrar bankernas riskhanteringssystem.
Vår uppsats bygger på en induktiv ansats och vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Empiri har således samlats in genom intervjuer och undersökning av offentlig debatt.
Den huvudsakliga effekten är att bankernas hantering och kontrollering av risker förbättras. En individualiserad riskbedömning och prissättning av bankens kunder leder till att kapitaltäckningsgraden kan sänkas. I och med detta frigörs ytterligare kapital, som kan delas ut till aktieägarna alternativt användas för att stärka organisationens tillväxt. Regleringen syftar även till förbättrad infrastruktur avseende rutiner och system, vilket leder till effektivare organisationer. Den generella bedömningen är att de svenska storbankerna gynnas av regleringen då den befintliga kundbasen, i och med det rådande stabila svenska finansiella klimatet, kommer att kvarstå och troligen utökas. De effekter vi nämnt ovan är empiriska bevis för att Basel II är ett regelverk som ger stor hjälp åt bankerna i dess riskhantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Hanna; Georgson, Petter and Dimov, Jasmina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Basel II, kapitaltäckningsgrad, effekter, riskmätning, Svenska storbanker, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341608
date added to LUP
2007-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:24:43
@misc{1341608,
 abstract   = {Vår uppsats syftar till att i samband med ikraftträdandet av Basel II undersöka vilka effekter det nya regelverket hittills har inneburit för de olika bankerna. Det undersöks också vad andra institut i världen hade för åsikter om det som skulle komma att resultera i Basel II. Vi vill även klargöra om Basel II är ett verktyg som förbättrar bankernas riskhanteringssystem.
Vår uppsats bygger på en induktiv ansats och vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Empiri har således samlats in genom intervjuer och undersökning av offentlig debatt.
Den huvudsakliga effekten är att bankernas hantering och kontrollering av risker förbättras. En individualiserad riskbedömning och prissättning av bankens kunder leder till att kapitaltäckningsgraden kan sänkas. I och med detta frigörs ytterligare kapital, som kan delas ut till aktieägarna alternativt användas för att stärka organisationens tillväxt. Regleringen syftar även till förbättrad infrastruktur avseende rutiner och system, vilket leder till effektivare organisationer. Den generella bedömningen är att de svenska storbankerna gynnas av regleringen då den befintliga kundbasen, i och med det rådande stabila svenska finansiella klimatet, kommer att kvarstå och troligen utökas. De effekter vi nämnt ovan är empiriska bevis för att Basel II är ett regelverk som ger stor hjälp åt bankerna i dess riskhantering.},
 author    = {Johansson, Hanna and Georgson, Petter and Dimov, Jasmina},
 keyword   = {Basel II,kapitaltäckningsgrad,effekter,riskmätning,Svenska storbanker,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II - effekter på bankvärlden},
 year     = {2007},
}