Advanced

Hur styr politiker ett bolag? - En studie av Staffanstorpshus AB

Olhed, David and Georgson, Petter (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att via granskning av Staffanstorpshus AB som helhet, med beaktande av den dominerande politiska ideologin,, beskriva och analysera den kommunala verksamhetsstyrningen.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie, pga. vårt intresse av att ge frihet åt intervjupersonerna att uttrycka det de ansåg vara väsentligt. Uppsatsen är av deduktiv karaktär och en teoretisk referensram har sammanställts utifrån befintlig teori och modeller.
Teoretisk referensram: Levers of control, Management control systems
Empiri: De genomförda intervjuerna har försett oss med en djupgående inblick angående hur Staffanstorpshus AB styrs idag.
Slutsatser: Det mest väsentliga vi har kommit fram till i våra slutsatser är att Staffanstorps kommun idag styr... (More)
Syfte: Att via granskning av Staffanstorpshus AB som helhet, med beaktande av den dominerande politiska ideologin,, beskriva och analysera den kommunala verksamhetsstyrningen.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie, pga. vårt intresse av att ge frihet åt intervjupersonerna att uttrycka det de ansåg vara väsentligt. Uppsatsen är av deduktiv karaktär och en teoretisk referensram har sammanställts utifrån befintlig teori och modeller.
Teoretisk referensram: Levers of control, Management control systems
Empiri: De genomförda intervjuerna har försett oss med en djupgående inblick angående hur Staffanstorpshus AB styrs idag.
Slutsatser: Det mest väsentliga vi har kommit fram till i våra slutsatser är att Staffanstorps kommun idag styr Staffanstorpshus AB med mjuka händer och låter den operationella ledningen ta alla de detaljerade besluten rörande bolaget. Ägardirektiven som kommunen skrivit efterföljs av bolaget men där finns inga direkta incitament kopplade till uppfyllelse av målen i direktiven. Vi tror att om man utvecklar ett belöningssystem som är kopplat till ägardirektiven, kan man öka motivationen. Därmed tror vi att Staffanstorps kommun får en snabbare uppfyllelse av sina mål med bolaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olhed, David and Georgson, Petter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ägardirektiv, kommunala bolag, bolagisering, styrsystem, fastighetsbolag, utveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341621
date added to LUP
2008-01-16
date last changed
2012-04-02 16:52:17
@misc{1341621,
 abstract   = {Syfte: Att via granskning av Staffanstorpshus AB som helhet, med beaktande av den dominerande politiska ideologin,, beskriva och analysera den kommunala verksamhetsstyrningen.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie, pga. vårt intresse av att ge frihet åt intervjupersonerna att uttrycka det de ansåg vara väsentligt. Uppsatsen är av deduktiv karaktär och en teoretisk referensram har sammanställts utifrån befintlig teori och modeller.
Teoretisk referensram: Levers of control, Management control systems
Empiri: De genomförda intervjuerna har försett oss med en djupgående inblick angående hur Staffanstorpshus AB styrs idag.
Slutsatser: Det mest väsentliga vi har kommit fram till i våra slutsatser är att Staffanstorps kommun idag styr Staffanstorpshus AB med mjuka händer och låter den operationella ledningen ta alla de detaljerade besluten rörande bolaget. Ägardirektiven som kommunen skrivit efterföljs av bolaget men där finns inga direkta incitament kopplade till uppfyllelse av målen i direktiven. Vi tror att om man utvecklar ett belöningssystem som är kopplat till ägardirektiven, kan man öka motivationen. Därmed tror vi att Staffanstorps kommun får en snabbare uppfyllelse av sina mål med bolaget.},
 author    = {Olhed, David and Georgson, Petter},
 keyword   = {Ägardirektiv,kommunala bolag,bolagisering,styrsystem,fastighetsbolag,utveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur styr politiker ett bolag? - En studie av Staffanstorpshus AB},
 year     = {2008},
}