Advanced

Miljöredovisning - är den obligatoriska miljöredovisningen använd och användbar?

Fernström, Karin; Persson, Emma and Lindahl, Jenny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att analysera om den obligatoriska miljöinformationen är använd av intressentgrupperna – kreditgivare, placerare och försäkringsbolag, samt att diskutera informationens användbarhet. Vårt metod bygger på en övervägande induktiv ansats eftersom det inte finns någon teori som uttryckligen behandlar vårt problemområde. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och har inhämtat information till vår uppsats genom att intervjua placerare, kreditgivare, försäkringsbolag, kommun, länsstyrelse och revisorer. Det har tydligt framkommit att kunskapen om den obligatoriska miljöredovisningen är låg hos målgruppen. Målgruppen anser att miljöinformationen i förvaltningsberättelsen inte är användbar vid deras ekonomiska beslutsfattande... (More)
Syftet är att analysera om den obligatoriska miljöinformationen är använd av intressentgrupperna – kreditgivare, placerare och försäkringsbolag, samt att diskutera informationens användbarhet. Vårt metod bygger på en övervägande induktiv ansats eftersom det inte finns någon teori som uttryckligen behandlar vårt problemområde. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och har inhämtat information till vår uppsats genom att intervjua placerare, kreditgivare, försäkringsbolag, kommun, länsstyrelse och revisorer. Det har tydligt framkommit att kunskapen om den obligatoriska miljöredovisningen är låg hos målgruppen. Målgruppen anser att miljöinformationen i förvaltningsberättelsen inte är användbar vid deras ekonomiska beslutsfattande då den är alltför kortfattad. Detta medför att informationen inte heller används. Vi föreslår därför att ett gemensamt miljöinformationssystem upprättas som innefattar sådan information som gör att man kan relatera företagets miljöpåverkan med dess affärsrisk. Därmed tillgodoses målgruppen med relevant miljöinformation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fernström, Karin; Persson, Emma and Lindahl, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Miljöredovisning, Förvaltningsberättelse, Kreditgivare, Placerare, Försäkringsbolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341640
date added to LUP
2006-02-27
date last changed
2012-04-02 15:56:19
@misc{1341640,
 abstract   = {Syftet är att analysera om den obligatoriska miljöinformationen är använd av intressentgrupperna – kreditgivare, placerare och försäkringsbolag, samt att diskutera informationens användbarhet. Vårt metod bygger på en övervägande induktiv ansats eftersom det inte finns någon teori som uttryckligen behandlar vårt problemområde. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och har inhämtat information till vår uppsats genom att intervjua placerare, kreditgivare, försäkringsbolag, kommun, länsstyrelse och revisorer. Det har tydligt framkommit att kunskapen om den obligatoriska miljöredovisningen är låg hos målgruppen. Målgruppen anser att miljöinformationen i förvaltningsberättelsen inte är användbar vid deras ekonomiska beslutsfattande då den är alltför kortfattad. Detta medför att informationen inte heller används. Vi föreslår därför att ett gemensamt miljöinformationssystem upprättas som innefattar sådan information som gör att man kan relatera företagets miljöpåverkan med dess affärsrisk. Därmed tillgodoses målgruppen med relevant miljöinformation.},
 author    = {Fernström, Karin and Persson, Emma and Lindahl, Jenny},
 keyword   = {Miljöredovisning,Förvaltningsberättelse,Kreditgivare,Placerare,Försäkringsbolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöredovisning - är den obligatoriska miljöredovisningen använd och användbar?},
 year     = {2006},
}