Advanced

Målöverensstämmelse i kommunal verksamhet

Baksic, Miralem; Berlin, Joanna and Frankell, Andreas (2004)
Department of Business Administration
Abstract
Syftet med denna uppsats är att berika den befintliga teorin om verksamhetsstyrning inom offentlig sektor med fokusering på överensstämmelsen mellan mål och resurser i den offentliga hierarkin. Undersökningen är av en fallstudiekaraktär där forskningsprocessen bestått av ett antal personintervjuer. Dessutom har vi samlat in en del sekundär data som var nödvändig för att slutföra studien. Vi har valt att utgå från teorier som behandlar
verksamhetsstyrning med tillhörande komponenter Empirin består av insamlat material från intervjuer som ägde rum på Malmö Stadskontor, två stadsförvaltningar samt två grundskolor i respektive stadsförvaltning inom Malmö Stad. Våra slutsatser påpekar att det finns klara avvikelser mellan mål och resurser inom... (More)
Syftet med denna uppsats är att berika den befintliga teorin om verksamhetsstyrning inom offentlig sektor med fokusering på överensstämmelsen mellan mål och resurser i den offentliga hierarkin. Undersökningen är av en fallstudiekaraktär där forskningsprocessen bestått av ett antal personintervjuer. Dessutom har vi samlat in en del sekundär data som var nödvändig för att slutföra studien. Vi har valt att utgå från teorier som behandlar
verksamhetsstyrning med tillhörande komponenter Empirin består av insamlat material från intervjuer som ägde rum på Malmö Stadskontor, två stadsförvaltningar samt två grundskolor i respektive stadsförvaltning inom Malmö Stad. Våra slutsatser påpekar att det finns klara avvikelser mellan mål och resurser inom de studerade enheterna. Summary Goal correspondence in a municipal activity. A case study of the goal conformity between units in a vertical organisation. Key words: Allocation of resources, goal conformity, budget, City of Malmö, public sector Purpose: The purpose of this essay is to enrich the existing theory regarding activity government within the public sector with focus on the conformity between goals and resources in the public hierarchy. Methodology: The survey is of a case study character where the research process contains of numerous interviews. Furthermore we have collected some secondary data, which was necessary to complete the study. Theoretical perspectives: We have choosen to start with theorys that deals with activity government with belonging components. Empirical foundation: This part contains collected material from interviews, which took place at Malmö Stadskontor, two city government administrations and two elementary schools within the two city government administrations in the city of Malmö. Conclusion: Our conclusions points out that there are definite deviations between goal and resources within the studied units. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Baksic, Miralem; Berlin, Joanna and Frankell, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resursfördelning, målöverensstämmelse, budget, Malmö Stad, offentlig verksamhet, verksamhetsstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342002
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:07:52
@misc{1342002,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att berika den befintliga teorin om verksamhetsstyrning inom offentlig sektor med fokusering på överensstämmelsen mellan mål och resurser i den offentliga hierarkin. Undersökningen är av en fallstudiekaraktär där forskningsprocessen bestått av ett antal personintervjuer. Dessutom har vi samlat in en del sekundär data som var nödvändig för att slutföra studien. Vi har valt att utgå från teorier som behandlar
verksamhetsstyrning med tillhörande komponenter Empirin består av insamlat material från intervjuer som ägde rum på Malmö Stadskontor, två stadsförvaltningar samt två grundskolor i respektive stadsförvaltning inom Malmö Stad. Våra slutsatser påpekar att det finns klara avvikelser mellan mål och resurser inom de studerade enheterna. Summary Goal correspondence in a municipal activity. A case study of the goal conformity between units in a vertical organisation. Key words: Allocation of resources, goal conformity, budget, City of Malmö, public sector Purpose:	The purpose of this essay is to enrich the existing theory regarding activity government within the public sector with focus on the conformity between goals and resources in the public hierarchy. Methodology: The survey is of a case study character where the research process contains of numerous interviews. Furthermore we have collected some secondary data, which was necessary to complete the study. Theoretical perspectives:	We have choosen to start with theorys that deals with activity government with belonging components. Empirical foundation:	This part contains collected material from interviews, which took place at Malmö Stadskontor, two city government administrations and two elementary schools within the two city government administrations in the city of Malmö. Conclusion: Our conclusions points out that there are definite deviations between goal and resources within the studied units.},
 author    = {Baksic, Miralem and Berlin, Joanna and Frankell, Andreas},
 keyword   = {Resursfördelning,målöverensstämmelse,budget,Malmö Stad,offentlig verksamhet,verksamhetsstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Målöverensstämmelse i kommunal verksamhet},
 year     = {2004},
}