Advanced

IT-stöd för balanserat styrkort

Nilsson, Stefan and Wiklund, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att redogöra vilka avancerade IT-stöd för ett balanserat styrkort det finns på den svenska marknaden, samt att analysera de likheter och skillnader som går att finna mellan dessa olika system. Uppsatsen är uppdelad i tre delstudier; litteraturstudie, kartläggning av leverantörer på den svenska marknaden och en fallstudie av sex företag. Främst har vi utgått från en kvalitativ metodansats och vår undersökningsansats har primärt varit en deduktiv metod. Vi fann nio större avancerade IT-stöd på den svenska marknaden varav fem var av typen skräddarsydda system och resterande fyra var standardsystem. De främsta likheterna mellan de två systemgrupperna är att de klarar av att stödja det balanserade styrkortets syfte i den... (More)
Syftet är att redogöra vilka avancerade IT-stöd för ett balanserat styrkort det finns på den svenska marknaden, samt att analysera de likheter och skillnader som går att finna mellan dessa olika system. Uppsatsen är uppdelad i tre delstudier; litteraturstudie, kartläggning av leverantörer på den svenska marknaden och en fallstudie av sex företag. Främst har vi utgått från en kvalitativ metodansats och vår undersökningsansats har primärt varit en deduktiv metod. Vi fann nio större avancerade IT-stöd på den svenska marknaden varav fem var av typen skräddarsydda system och resterande fyra var standardsystem. De främsta likheterna mellan de två systemgrupperna är att de klarar av att stödja det balanserade styrkortets syfte i den utsträckningen som företagen förväntar sig. Valet av IT-lösning tenderar snarare beror på ifall företaget har ett befintligt affärssystem implementerat före implementeringen av ett avancerat IT-stöd till, snarare än på skillnader mellan olika system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Stefan and Wiklund, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanserat styrkort, beslutsstödjande system, IT-stöd, standardsystem och skräddarsydda system, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342026
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:06:39
@misc{1342026,
 abstract   = {Syftet är att redogöra vilka avancerade IT-stöd för ett balanserat styrkort det finns på den svenska marknaden, samt att analysera de likheter och skillnader som går att finna mellan dessa olika system. Uppsatsen är uppdelad i tre delstudier; litteraturstudie, kartläggning av leverantörer på den svenska marknaden och en fallstudie av sex företag. Främst har vi utgått från en kvalitativ metodansats och vår undersökningsansats har primärt varit en deduktiv metod. Vi fann nio större avancerade IT-stöd på den svenska marknaden varav fem var av typen skräddarsydda system och resterande fyra var standardsystem. De främsta likheterna mellan de två systemgrupperna är att de klarar av att stödja det balanserade styrkortets syfte i den utsträckningen som företagen förväntar sig. Valet av IT-lösning tenderar snarare beror på ifall företaget har ett befintligt affärssystem implementerat före implementeringen av ett avancerat IT-stöd till, snarare än på skillnader mellan olika system.},
 author    = {Nilsson, Stefan and Wiklund, Henrik},
 keyword   = {Balanserat styrkort,beslutsstödjande system,IT-stöd,standardsystem och skräddarsydda system,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT-stöd för balanserat styrkort},
 year     = {2004},
}