Advanced

"Uppföljning av företags hälsosatsningar"

Schlasberg, Anna; Lange, Johanna and Dalborg, Cajsa (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sker det någon uppföljning av företags hälsosatsningar, och i sådant fall hur ser denna uppföljning ut? Vilka komplikationer uppstår vid uppföljning av hälsosatsningar?
Vi har undersökt uppföljning av och arbete kring gjorda satsningar på hälsa för anställda inom svenska företag. Vårt syfte blir således att lyfta fram de problem företagen stöter på med uppföljning av hälsosatsningar, samt utreda vikten av att uppföljning sker. Uppföljning av hälsosatsningar bör genomföras då en god uppföljning synliggör projektets starka respektive svaga sidor, samt möjliggör för förbättringar inför framtida projekt. Under undersökningens gång har vi dock blivit varse om att strategiska handlingsplaner för utvärderingar av hälsosatsningar i stor... (More)
Sker det någon uppföljning av företags hälsosatsningar, och i sådant fall hur ser denna uppföljning ut? Vilka komplikationer uppstår vid uppföljning av hälsosatsningar?
Vi har undersökt uppföljning av och arbete kring gjorda satsningar på hälsa för anställda inom svenska företag. Vårt syfte blir således att lyfta fram de problem företagen stöter på med uppföljning av hälsosatsningar, samt utreda vikten av att uppföljning sker. Uppföljning av hälsosatsningar bör genomföras då en god uppföljning synliggör projektets starka respektive svaga sidor, samt möjliggör för förbättringar inför framtida projekt. Under undersökningens gång har vi dock blivit varse om att strategiska handlingsplaner för utvärderingar av hälsosatsningar i stor utsträckning saknats hos de undersökta företagen och att uppföljning sällan görs. Samtliga undersökta företag värderar hälsa högt, orsaker till den bristfälliga uppföljningen beror snarare på avsaknad av erfarenhet, oklara orsak/verkan förhållanden samt mätproblematik i samband med värdering av hälsostatus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schlasberg, Anna; Lange, Johanna and Dalborg, Cajsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsosatsning, uppföljning, humankapital, hälsa, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342207
date added to LUP
2004-12-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:17:10
@misc{1342207,
 abstract   = {Sker det någon uppföljning av företags hälsosatsningar, och i sådant fall hur ser denna uppföljning ut? Vilka komplikationer uppstår vid uppföljning av hälsosatsningar?
Vi har undersökt uppföljning av och arbete kring gjorda satsningar på hälsa för anställda inom svenska företag. Vårt syfte blir således att lyfta fram de problem företagen stöter på med uppföljning av hälsosatsningar, samt utreda vikten av att uppföljning sker. Uppföljning av hälsosatsningar bör genomföras då en god uppföljning synliggör projektets starka respektive svaga sidor, samt möjliggör för förbättringar inför framtida projekt. Under undersökningens gång har vi dock blivit varse om att strategiska handlingsplaner för utvärderingar av hälsosatsningar i stor utsträckning saknats hos de undersökta företagen och att uppföljning sällan görs. Samtliga undersökta företag värderar hälsa högt, orsaker till den bristfälliga uppföljningen beror snarare på avsaknad av erfarenhet, oklara orsak/verkan förhållanden samt mätproblematik i samband med värdering av hälsostatus.},
 author    = {Schlasberg, Anna and Lange, Johanna and Dalborg, Cajsa},
 keyword   = {hälsosatsning,uppföljning,humankapital,hälsa,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Uppföljning av företags hälsosatsningar"},
 year     = {2004},
}