Advanced

RS påverkan på innebörden av god revisionssed och revisionsarbetet

Andersson, Malin; Olsson, Rickard and Svensson, Jenny (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är dels att analysera huruvida övergången till RS förändrar innebörden av god revisionssed, dels att utröna hur övergången i övrigt påverkar revisionsarbetet. Metod: Forskningsansatsen är induktiv/deskriptiv. Vår utgångspunkt är att utifrån observationer dra slutsatser kring effekterna som RS har på innebörden av god revisionssed och på revisionsarbetet. Det deskriptiva syftet motiveras med att det är en förändringsprocess, vilket innebär att det är lämpligt att först studera hur det ser ut innan man studerar hur det eventuellt i stället borde se ut. Teoretiska perspektiv: En genomgång av de viktigaste stegen i revisionsarbetet, med tyngdpunkt på de steg som påverkas mest av övergången till RS. I en analogi med utvecklingen... (More)
Syfte: Syftet är dels att analysera huruvida övergången till RS förändrar innebörden av god revisionssed, dels att utröna hur övergången i övrigt påverkar revisionsarbetet. Metod: Forskningsansatsen är induktiv/deskriptiv. Vår utgångspunkt är att utifrån observationer dra slutsatser kring effekterna som RS har på innebörden av god revisionssed och på revisionsarbetet. Det deskriptiva syftet motiveras med att det är en förändringsprocess, vilket innebär att det är lämpligt att först studera hur det ser ut innan man studerar hur det eventuellt i stället borde se ut. Teoretiska perspektiv: En genomgång av de viktigaste stegen i revisionsarbetet, med tyngdpunkt på de steg som påverkas mest av övergången till RS. I en analogi med utvecklingen av god redovisningssed skildras utvecklingen och bestämningen av god revisionssed. Empiri: Övergången till RS beskrivs utifrån kvalitativa intervjuer med fyra revisorer och två experter på revisionsområdet. Slutsatser: Innebörden av god revisionssed förändras successivt genom övergången till RS. Målet om enhetliga revisionsregler uppfylls momentant, medan revisionens kvalitet förbättras successivt. Den stora påverkan på revisionsarbetet består av det merarbete som de mer detaljerade standarderna i RS medför. Omfattningen av detta skiljer sig dock åt beroende på byråstorlek. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin; Olsson, Rickard and Svensson, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
RS, ISA, god revisionssed, revisionsarbete, övergång, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342228
date added to LUP
2005-02-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:24:39
@misc{1342228,
 abstract   = {Syfte: Syftet är dels att analysera huruvida övergången till RS förändrar innebörden av god revisionssed, dels att utröna hur övergången i övrigt påverkar revisionsarbetet. Metod: Forskningsansatsen är induktiv/deskriptiv. Vår utgångspunkt är att utifrån observationer dra slutsatser kring effekterna som RS har på innebörden av god revisionssed och på revisionsarbetet. Det deskriptiva syftet motiveras med att det är en förändringsprocess, vilket innebär att det är lämpligt att först studera hur det ser ut innan man studerar hur det eventuellt i stället borde se ut. Teoretiska perspektiv: En genomgång av de viktigaste stegen i revisionsarbetet, med tyngdpunkt på de steg som påverkas mest av övergången till RS. I en analogi med utvecklingen av god redovisningssed skildras utvecklingen och bestämningen av god revisionssed. Empiri: Övergången till RS beskrivs utifrån kvalitativa intervjuer med fyra revisorer och två experter på revisionsområdet. Slutsatser: Innebörden av god revisionssed förändras successivt genom övergången till RS. Målet om enhetliga revisionsregler uppfylls momentant, medan revisionens kvalitet förbättras successivt. Den stora påverkan på revisionsarbetet består av det merarbete som de mer detaljerade standarderna i RS medför. Omfattningen av detta skiljer sig dock åt beroende på byråstorlek.},
 author    = {Andersson, Malin and Olsson, Rickard and Svensson, Jenny},
 keyword   = {RS,ISA,god revisionssed,revisionsarbete,övergång,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RS påverkan på innebörden av god revisionssed och revisionsarbetet},
 year     = {2005},
}