Advanced

Logotyp vs. Förändringsbehov – ur ett konsumentperspektiv

Eliasson, Emmy; Molander Hjorth, Olof and Svensson, Petra (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur ett logotypbyte uppfattas av individen samt hur väl företagets motiv till förändringen lyser igenom i den nya logotypen. Vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer ligget således till grund för vårt fortsatta arbete. Teorier rörande varumärkesidentitet, logotypens egenskaper samt konsumentens beteende som är relevanta för vår uppsats tas upp. Dessa hjälper oss sedan tolka vår empiri. Vi har valt att intervjua marknadscheferna på de två företag vi studerar, samt att genomföra 14 stycken konsumentintervjuer. Dessa ligger till grund för analysen genom teorierna för att komma fram till en slutsats. I slutsatsen görs en sista koppling till vår... (More)
Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur ett logotypbyte uppfattas av individen samt hur väl företagets motiv till förändringen lyser igenom i den nya logotypen. Vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer ligget således till grund för vårt fortsatta arbete. Teorier rörande varumärkesidentitet, logotypens egenskaper samt konsumentens beteende som är relevanta för vår uppsats tas upp. Dessa hjälper oss sedan tolka vår empiri. Vi har valt att intervjua marknadscheferna på de två företag vi studerar, samt att genomföra 14 stycken konsumentintervjuer. Dessa ligger till grund för analysen genom teorierna för att komma fram till en slutsats. I slutsatsen görs en sista koppling till vår problemformulering där denna samtidigt besvaras. En modell introduceras för att lättare presentera vår slutsats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Emmy; Molander Hjorth, Olof and Svensson, Petra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Logotyp, visuell identitet, visuell kommunikation, förändringsbehov, varumärke, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342252
date added to LUP
2006-01-10
date last changed
2012-04-02 15:54:41
@misc{1342252,
 abstract   = {Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur ett logotypbyte uppfattas av individen samt hur väl företagets motiv till förändringen lyser igenom i den nya logotypen. Vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer ligget således till grund för vårt fortsatta arbete. Teorier rörande varumärkesidentitet, logotypens egenskaper samt konsumentens beteende som är relevanta för vår uppsats tas upp. Dessa hjälper oss sedan tolka vår empiri. Vi har valt att intervjua marknadscheferna på de två företag vi studerar, samt att genomföra 14 stycken konsumentintervjuer. Dessa ligger till grund för analysen genom teorierna för att komma fram till en slutsats. I slutsatsen görs en sista koppling till vår problemformulering där denna samtidigt besvaras. En modell introduceras för att lättare presentera vår slutsats.},
 author    = {Eliasson, Emmy and Molander Hjorth, Olof and Svensson, Petra},
 keyword   = {Logotyp,visuell identitet,visuell kommunikation,förändringsbehov,varumärke,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logotyp vs. Förändringsbehov – ur ett konsumentperspektiv},
 year     = {2006},
}