Advanced

Employer branding: positionering av varumärket gentemot nuvarande och framtida anställda - en fallstudie av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers -

Dalborg, Cajsa and Lange, Johanna (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi ämnar kartlägga arbetet kring varumärkesstrategier hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, avsedda för att attrahera, behålla och utnyttja kompetent personal. Vårt syfte blir således att undersöka företagets ”employer brand”, samt hur det påverkar organisationens interna arbetsprocesser och positionering på kompetensmarknaden. Uppsatsen är av kvalitativ och kartläggande fallstudiekaraktär och vi har använt oss av en induktiv undersöknings ansats. Primärdata utgörs av intervjuer med representanter från fallföretaget samt en expertintervju. Ur studien går att urskönja att investeringar görs i företagets employer brand. Arbetet tycks främst syfta till att attrahera ny kompetens, dock finner vi det oklart hur de arbetar för att behålla... (More)
Vi ämnar kartlägga arbetet kring varumärkesstrategier hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, avsedda för att attrahera, behålla och utnyttja kompetent personal. Vårt syfte blir således att undersöka företagets ”employer brand”, samt hur det påverkar organisationens interna arbetsprocesser och positionering på kompetensmarknaden. Uppsatsen är av kvalitativ och kartläggande fallstudiekaraktär och vi har använt oss av en induktiv undersöknings ansats. Primärdata utgörs av intervjuer med representanter från fallföretaget samt en expertintervju. Ur studien går att urskönja att investeringar görs i företagets employer brand. Arbetet tycks främst syfta till att attrahera ny kompetens, dock finner vi det oklart hur de arbetar för att behålla befintlig personal inom företaget. Det finns en viss problematik beträffande förmedling av vision och värderingar inom företagets samtliga affärsområden, och inte endast i dess kärnverksamhet. Det framgår att företaget har en stark övergripande varumärkesidentitet men det råder tvivel om huruvida dess employer brand har en tillräckligt unik profilering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalborg, Cajsa and Lange, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
employer branding, varumärkesstrategier, human resource management, identitet, image, profil., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342419
date added to LUP
2007-02-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:29:18
@misc{1342419,
 abstract   = {Vi ämnar kartlägga arbetet kring varumärkesstrategier hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, avsedda för att attrahera, behålla och utnyttja kompetent personal. Vårt syfte blir således att undersöka företagets ”employer brand”, samt hur det påverkar organisationens interna arbetsprocesser och positionering på kompetensmarknaden. Uppsatsen är av kvalitativ och kartläggande fallstudiekaraktär och vi har använt oss av en induktiv undersöknings ansats. Primärdata utgörs av intervjuer med representanter från fallföretaget samt en expertintervju. Ur studien går att urskönja att investeringar görs i företagets employer brand. Arbetet tycks främst syfta till att attrahera ny kompetens, dock finner vi det oklart hur de arbetar för att behålla befintlig personal inom företaget. Det finns en viss problematik beträffande förmedling av vision och värderingar inom företagets samtliga affärsområden, och inte endast i dess kärnverksamhet. Det framgår att företaget har en stark övergripande varumärkesidentitet men det råder tvivel om huruvida dess employer brand har en tillräckligt unik profilering.},
 author    = {Dalborg, Cajsa and Lange, Johanna},
 keyword   = {employer branding,varumärkesstrategier,human resource management,identitet,image,profil.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer branding: positionering av varumärket gentemot nuvarande och framtida anställda - en fallstudie av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers -},
 year     = {2007},
}