Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ungdomsidealet som möjligt marknadsföringsverktyg

Söderström, Karin ; Larsson, Tommy and Majs, Petra (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, genom teoristudier, fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer med kännare inom området, förstå hur och till vilken grad ungdomar som referensgrupp har inflytande på yngre medelålders- och medelålders människors konsumtionsmönster. Vidare har vi med vår efterforskning för avsikt, att utveckla marknadsförares förståelse kring ungdomsidealet i samhället och hur detta skall beaktas i marknadsföringsplaneringen. Metod: Vi har i vår uppsats genomfört en litteraturstudie, där teorier kring referensgrupper, self-concept, difusion av mode och innovationer samt köp- och beslutsprocessen behandlas. Vidare har empirisk information samlats in genom individuella intervjuer med representanter för näringslivet.... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, genom teoristudier, fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer med kännare inom området, förstå hur och till vilken grad ungdomar som referensgrupp har inflytande på yngre medelålders- och medelålders människors konsumtionsmönster. Vidare har vi med vår efterforskning för avsikt, att utveckla marknadsförares förståelse kring ungdomsidealet i samhället och hur detta skall beaktas i marknadsföringsplaneringen. Metod: Vi har i vår uppsats genomfört en litteraturstudie, där teorier kring referensgrupper, self-concept, difusion av mode och innovationer samt köp- och beslutsprocessen behandlas. Vidare har empirisk information samlats in genom individuella intervjuer med representanter för näringslivet. Slutligen har 3 fokusgruppintervjuer genomförts. Slutsats: Utifrån vår analys har vi kommit fram till att ungdomars funktion för yngre medelålders- och medelålders människor kan åskådliggöras i form av fyra olika roller. Dessa är rådgivare, påverkare, medverkare och avskräckare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderström, Karin ; Larsson, Tommy and Majs, Petra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Referensgrupp, ungdomar, ålder, påverkan och ideal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342428
date added to LUP
2004-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:54:44
@misc{1342428,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att, genom teoristudier, fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer med kännare inom området, förstå hur och till vilken grad ungdomar som referensgrupp har inflytande på yngre medelålders- och medelålders människors konsumtionsmönster. Vidare har vi med vår efterforskning för avsikt, att utveckla marknadsförares förståelse kring ungdomsidealet i samhället och hur detta skall beaktas i marknadsföringsplaneringen. Metod: Vi har i vår uppsats genomfört en litteraturstudie, där teorier kring referensgrupper, self-concept, difusion av mode och innovationer samt köp- och beslutsprocessen behandlas. Vidare har empirisk information samlats in genom individuella intervjuer med representanter för näringslivet. Slutligen har 3 fokusgruppintervjuer genomförts. Slutsats: Utifrån vår analys har vi kommit fram till att ungdomars funktion för yngre medelålders- och medelålders människor kan åskådliggöras i form av fyra olika roller. Dessa är rådgivare, påverkare, medverkare och avskräckare.},
 author    = {Söderström, Karin and Larsson, Tommy and Majs, Petra},
 keyword   = {Referensgrupp,ungdomar,ålder,påverkan och ideal,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomsidealet som möjligt marknadsföringsverktyg},
 year     = {2004},
}