Advanced

Branschförändring i svensk dagligvaruhandel- Vilka strategier står till buds vid en nyetablering av en hard discount aktör?

Dahlqvist, Conny; Nilsson, Caroline and Nehlin, Mattias (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att genom en teoretisk och empirisk grundad diskussion undersöka vilka strategier som står till buds för de svenska dagligvarukedjorna vid en branschförändring på grund av en nyetablering av en hard discount aktör. Uppsatsens utgångspunkt är en abduktiv ansats där en växelverkan mellan teori och empiri är central. Vi har genom en kvalitativ metod samlat in primärdata genom elva delvis strukturerade intervjuer. Vi presenterar intervjumaterialet i ett empirikapitel och tillsammans med en förstudie kopplas sedan detta underlag till relevanta teorier. De teorier som vi funnit vara av intresse för vår studie är bl.a. de om scenarioplanering, branschens utveckling och positionering. Genom att analysera var i... (More)
Syftet med vår uppsats är att genom en teoretisk och empirisk grundad diskussion undersöka vilka strategier som står till buds för de svenska dagligvarukedjorna vid en branschförändring på grund av en nyetablering av en hard discount aktör. Uppsatsens utgångspunkt är en abduktiv ansats där en växelverkan mellan teori och empiri är central. Vi har genom en kvalitativ metod samlat in primärdata genom elva delvis strukturerade intervjuer. Vi presenterar intervjumaterialet i ett empirikapitel och tillsammans med en förstudie kopplas sedan detta underlag till relevanta teorier. De teorier som vi funnit vara av intresse för vår studie är bl.a. de om scenarioplanering, branschens utveckling och positionering. Genom att analysera var i produktlivscykeln dagligvarumarknaden befinner sig skapade vi en förståelse för hur marknaden ser ut idag och vad detta kan innebära för dagligvarukedjornas strategival. Vi fann att marknaden har uppnått mognad men att den även karaktäriseras av en viss grad av tillväxt inom några områden. Vi utredde vilket det troligaste scenariot för branschens utveckling är då en hard discount butik etablerar sig. Vi fann att de olika butikskoncepten, stormarknad, allivs och lågpris, främst kommer påverkas på lokal nivå men i olika utsträckning. Allivsbutikerna har idag en otydlig profil och kommer att påverkas mest vid nyetableringen. De bör differentiera sig mot hard discount butikerna genom ett brett sortiment och sin tillgänglighet. Stormarknaderna kommer att stå sig väl i konkurrensen men bör ändra sina profilerande attribut till att vara brett sortiment och tillgänglighet. Detta blir en bättre profilering då prisbilden kommer att ändras på marknaden till följd av nyetableringen och stormarknaderna då inte kommer att ha marknadens mest fördelaktiga priser. Soft discount butikerna bör välja en strategi där ett profilerande attribut kompletterar deras prisfokus. Genom att soft discount har ett bredare sortiment än hard discount kommer detta vara deras starkaste argument. Soft discount butikerna har ett erbjudande som alltmer uppskattas av konsumenterna vilket gör att vi kan komma att se en ökning av dessa butiker i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Conny; Nilsson, Caroline and Nehlin, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
branschförändring, nyetablering, hard discount, butikskoncept, dagligvaruhandeln, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342460
date added to LUP
2004-02-24 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:59:16
@misc{1342460,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att genom en teoretisk och empirisk grundad diskussion undersöka vilka strategier som står till buds för de svenska dagligvarukedjorna vid en branschförändring på grund av en nyetablering av en hard discount aktör. Uppsatsens utgångspunkt är en abduktiv ansats där en växelverkan mellan teori och empiri är central. Vi har genom en kvalitativ metod samlat in primärdata genom elva delvis strukturerade intervjuer. Vi presenterar intervjumaterialet i ett empirikapitel och tillsammans med en förstudie kopplas sedan detta underlag till relevanta teorier. De teorier som vi funnit vara av intresse för vår studie är bl.a. de om scenarioplanering, branschens utveckling och positionering. Genom att analysera var i produktlivscykeln dagligvarumarknaden befinner sig skapade vi en förståelse för hur marknaden ser ut idag och vad detta kan innebära för dagligvarukedjornas strategival. Vi fann att marknaden har uppnått mognad men att den även karaktäriseras av en viss grad av tillväxt inom några områden. Vi utredde vilket det troligaste scenariot för branschens utveckling är då en hard discount butik etablerar sig. Vi fann att de olika butikskoncepten, stormarknad, allivs och lågpris, främst kommer påverkas på lokal nivå men i olika utsträckning. Allivsbutikerna har idag en otydlig profil och kommer att påverkas mest vid nyetableringen. De bör differentiera sig mot hard discount butikerna genom ett brett sortiment och sin tillgänglighet. Stormarknaderna kommer att stå sig väl i konkurrensen men bör ändra sina profilerande attribut till att vara brett sortiment och tillgänglighet. Detta blir en bättre profilering då prisbilden kommer att ändras på marknaden till följd av nyetableringen och stormarknaderna då inte kommer att ha marknadens mest fördelaktiga priser. Soft discount butikerna bör välja en strategi där ett profilerande attribut kompletterar deras prisfokus. Genom att soft discount har ett bredare sortiment än hard discount kommer detta vara deras starkaste argument. Soft discount butikerna har ett erbjudande som alltmer uppskattas av konsumenterna vilket gör att vi kan komma att se en ökning av dessa butiker i framtiden.},
 author    = {Dahlqvist, Conny and Nilsson, Caroline and Nehlin, Mattias},
 keyword   = {branschförändring,nyetablering,hard discount,butikskoncept,dagligvaruhandeln,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Branschförändring i svensk dagligvaruhandel- Vilka strategier står till buds vid en nyetablering av en hard discount aktör?},
 year     = {2004},
}