Advanced

Lönsamhet i hälsosatsningar - Med fokus på företagets humankapital

Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökningen var att beskriva och jämföra företags bakgrundsfaktorer, hälsofrämjande åtgärder och sjukskrivningar vid 2001 och 2003 och studera om det fanns samband som kunde förklara lönsamheten i hälsosatsning i svenska företag. Syftet var också att på ett mer specifikt sätt kartlägga hur företagen arbetar med sina systematiska hälsofrämjande åtgärder för de anställda beroende på ägarstruktur. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Den kvantitativa metoddelen innehåller en statistisk undersökning, där enkätutskick till 100 företag ligger till grund. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoddelen för att få en djupare... (More)
Syftet med undersökningen var att beskriva och jämföra företags bakgrundsfaktorer, hälsofrämjande åtgärder och sjukskrivningar vid 2001 och 2003 och studera om det fanns samband som kunde förklara lönsamheten i hälsosatsning i svenska företag. Syftet var också att på ett mer specifikt sätt kartlägga hur företagen arbetar med sina systematiska hälsofrämjande åtgärder för de anställda beroende på ägarstruktur. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Den kvantitativa metoddelen innehåller en statistisk undersökning, där enkätutskick till 100 företag ligger till grund. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoddelen för att få en djupare förståelse för företags satsningar i hälsofrämjande åtgärder. I resultatet framkommer det att ingen lönsamhet finns vid satsningar på hälsofrämjande åtgärder i de undersökta företagen. De metoder och företagens bakgrundsfaktorer vi har använt oss för att besvara syftet, visar inget signifikant samband mellan hälsofrämjande åtgärder och sjukskrivningar vid 2001 och 2003 och ökad lönsamhet. Resultatet av kartläggningen om hur företagen arbetar med sina systematiska hälsofrämjande åtgärder för de anställda visar ingen skillnad beroende på ägarstruktur. I studien framkommer det också att de organisationsbetingade förutsättningar som hade en påverkan är: Andel kvinnor i företaget, bransch och om sysselsättningsgraden är i huvudsakligen fysiska uppgifter i företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hälsosatsning, Företag, Humankapital, Sjukskrivning och Lönsamhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342662
date added to LUP
2004-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:10:16
@misc{1342662,
 abstract   = {Syftet med undersökningen var att beskriva och jämföra företags bakgrundsfaktorer, hälsofrämjande åtgärder och sjukskrivningar vid 2001 och 2003 och studera om det fanns samband som kunde förklara lönsamheten i hälsosatsning i svenska företag. Syftet var också att på ett mer specifikt sätt kartlägga hur företagen arbetar med sina systematiska hälsofrämjande åtgärder för de anställda beroende på ägarstruktur. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Den kvantitativa metoddelen innehåller en statistisk undersökning, där enkätutskick till 100 företag ligger till grund. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoddelen för att få en djupare förståelse för företags satsningar i hälsofrämjande åtgärder. I resultatet framkommer det att ingen lönsamhet finns vid satsningar på hälsofrämjande åtgärder i de undersökta företagen. De metoder och företagens bakgrundsfaktorer vi har använt oss för att besvara syftet, visar inget signifikant samband mellan hälsofrämjande åtgärder och sjukskrivningar vid 2001 och 2003 och ökad lönsamhet. Resultatet av kartläggningen om hur företagen arbetar med sina systematiska hälsofrämjande åtgärder för de anställda visar ingen skillnad beroende på ägarstruktur. I studien framkommer det också att de organisationsbetingade förutsättningar som hade en påverkan är: Andel kvinnor i företaget, bransch och om sysselsättningsgraden är i huvudsakligen fysiska uppgifter i företaget.},
 author    = {Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas},
 keyword   = {Hälsosatsning,Företag,Humankapital,Sjukskrivning och Lönsamhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönsamhet i hälsosatsningar - Med fokus på företagets humankapital},
 year     = {2004},
}