Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledningsgruppens dynamik – en studie av den svenska klädesbranschens ledningsgrupper

Niesporek, Monika ; Wulff, Joakim ; Neving, Marina and Larsson, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. I enlighet med studiens syfte och författarnas arbetsgång är en arbetsmodell framarbetad. Modellen karaktäriseras av att författarna i sitt tillvägagångssätt inleder brett för att få en bild av hur ledningsgrupper i Sverige... (More)
Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. I enlighet med studiens syfte och författarnas arbetsgång är en arbetsmodell framarbetad. Modellen karaktäriseras av att författarna i sitt tillvägagångssätt inleder brett för att få en bild av hur ledningsgrupper i Sverige generellt är sammansatta. Därefter studeras den svenska klädesbranschen och utifrån denna djupstuderas sedermera tre stycken svenska klädesföretag. Slutsatser: Företagskulturen är den avgörande faktorn för huruvida ett svenskt klädesföretag når framgång eller ej. För att företaget skall genomsyras av en tydlig företagskultur bör ledningsgruppen vara homogen i sin sammansättning och innefatta sex personer. Personerna som ingår i ledningsgruppen bör vara internt rekryterade d v s arbetat inom företaget innan de tillträder till ledningsgruppen. För att företaget ska kunna rekrytera internt bör det finnas ett win-win förhållande mellan ledning och övriga anställda inom organisationen, där de anställdas möjligheter till befordran är god förutsatt att de erbjuder företaget maximal arbetsinsats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niesporek, Monika ; Wulff, Joakim ; Neving, Marina and Larsson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenska klädesbranschen, ledningsgrupper, sammansättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342678
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:35:18
@misc{1342678,
 abstract   = {Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. I enlighet med studiens syfte och författarnas arbetsgång är en arbetsmodell framarbetad. Modellen karaktäriseras av att författarna i sitt tillvägagångssätt inleder brett för att få en bild av hur ledningsgrupper i Sverige generellt är sammansatta. Därefter studeras den svenska klädesbranschen och utifrån denna djupstuderas sedermera tre stycken svenska klädesföretag. Slutsatser: Företagskulturen är den avgörande faktorn för huruvida ett svenskt klädesföretag når framgång eller ej. För att företaget skall genomsyras av en tydlig företagskultur bör ledningsgruppen vara homogen i sin sammansättning och innefatta sex personer. Personerna som ingår i ledningsgruppen bör vara internt rekryterade d v s arbetat inom företaget innan de tillträder till ledningsgruppen. För att företaget ska kunna rekrytera internt bör det finnas ett win-win förhållande mellan ledning och övriga anställda inom organisationen, där de anställdas möjligheter till befordran är god förutsatt att de erbjuder företaget maximal arbetsinsats.},
 author    = {Niesporek, Monika and Wulff, Joakim and Neving, Marina and Larsson, Martin},
 keyword   = {svenska klädesbranschen,ledningsgrupper,sammansättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledningsgruppens dynamik – en studie av den svenska klädesbranschens ledningsgrupper},
 year     = {2003},
}