Advanced

SOCIALA NÄTVERK – Värdeskapande och mekanismer

Bjerke, Stefan and Conradi, Christian (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att Bidra till forskningens taxonomi genom att utveckla begreppen kring fenomenet sociala nätverk och använda taxonomi på fallföretagen: Salongen och Nova100. Ansatsen gör skillnad på frågeställning och syfte och är i grunden deskriptiv; vi vill beskriva sociala nätverk och bidra till hur forskningen hanterar fenomenet. Frågeställningen lyder: ”Vad är sociala nätverk och vilka dimensioner är centrala i analysen av dem?” Uppsatsen utgår från att någon form av värde uppstår i sociala nätverk och att om så inte var fallet hade de inte existerat. Teorierna har hämtats från flera discipliner, främst från företagsekonomi och ekonomisk historia men även i viss utsträckning derivat från forskning inom socialantropologi samt... (More)
Uppsatsens syfte är att Bidra till forskningens taxonomi genom att utveckla begreppen kring fenomenet sociala nätverk och använda taxonomi på fallföretagen: Salongen och Nova100. Ansatsen gör skillnad på frågeställning och syfte och är i grunden deskriptiv; vi vill beskriva sociala nätverk och bidra till hur forskningen hanterar fenomenet. Frågeställningen lyder: ”Vad är sociala nätverk och vilka dimensioner är centrala i analysen av dem?” Uppsatsen utgår från att någon form av värde uppstår i sociala nätverk och att om så inte var fallet hade de inte existerat. Teorierna har hämtats från flera discipliner, främst från företagsekonomi och ekonomisk historia men även i viss utsträckning derivat från forskning inom socialantropologi samt psykologi. Empirin består av åtta intervjuer. I dessa ingår grundarna av Nova100 och Salongen, Fredrik Andersson samt Peter Lilliehöök, och medlemmar i respektive organisation. Stödjande intervjuer har även gjorts för att få nyttiga insikter inom områden vi inte är bevandrade i. Slutsatserna består av förslag till en begreppsapparat för sociala nätverk med fokus på beståndsdelar, kronologi, dikotomi mellan funktion och syfte i nätverk samt hur det är möjligt att åskådliggöra tillhörighet i olika nätverk. Dessa insikter illustreras med hjälp av de modeller vi har konstruerat i syfte att bidra med visuella verktyg i framtida analyser av nätverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerke, Stefan and Conradi, Christian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociala nätverk, värdeskapande, mekanismer, begreppsapparat (taxonomi), beståndsdelar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342915
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:04:40
@misc{1342915,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att Bidra till forskningens taxonomi genom att utveckla begreppen kring fenomenet sociala nätverk och använda taxonomi på fallföretagen: Salongen och Nova100. Ansatsen gör skillnad på frågeställning och syfte och är i grunden deskriptiv; vi vill beskriva sociala nätverk och bidra till hur forskningen hanterar fenomenet. Frågeställningen lyder: ”Vad är sociala nätverk och vilka dimensioner är centrala i analysen av dem?” Uppsatsen utgår från att någon form av värde uppstår i sociala nätverk och att om så inte var fallet hade de inte existerat. Teorierna har hämtats från flera discipliner, främst från företagsekonomi och ekonomisk historia men även i viss utsträckning derivat från forskning inom socialantropologi samt psykologi. Empirin består av åtta intervjuer. I dessa ingår grundarna av Nova100 och Salongen, Fredrik Andersson samt Peter Lilliehöök, och medlemmar i respektive organisation. Stödjande intervjuer har även gjorts för att få nyttiga insikter inom områden vi inte är bevandrade i. Slutsatserna består av förslag till en begreppsapparat för sociala nätverk med fokus på beståndsdelar, kronologi, dikotomi mellan funktion och syfte i nätverk samt hur det är möjligt att åskådliggöra tillhörighet i olika nätverk. Dessa insikter illustreras med hjälp av de modeller vi har konstruerat i syfte att bidra med visuella verktyg i framtida analyser av nätverk.},
 author    = {Bjerke, Stefan and Conradi, Christian},
 keyword   = {Sociala nätverk,värdeskapande,mekanismer,begreppsapparat (taxonomi),beståndsdelar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SOCIALA NÄTVERK – Värdeskapande och mekanismer},
 year     = {2006},
}