Advanced

Balanced Scorecard- en utvärdering av Nordea Kundcenter Privat

Olsson, Niklas and Josefsson, Peter (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi har genomfört en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv. Vi har genom vår studie genomfört den första externa utvärderingen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Utifrån den kan vi konstatera att styrkortet är väl implementerat i organisationen och fungerar idag som ett bra verktyg för strukturering, planering och utvärderingen av verksamheten. Genom studien har vi också kunnat konstatera att de viktigaste faktorerna till att... (More)
Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi har genomfört en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv. Vi har genom vår studie genomfört den första externa utvärderingen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Utifrån den kan vi konstatera att styrkortet är väl implementerat i organisationen och fungerar idag som ett bra verktyg för strukturering, planering och utvärderingen av verksamheten. Genom studien har vi också kunnat konstatera att de viktigaste faktorerna till att styrkortet har nått/når framgång är ledningens och medarbetarnas förtroende för det. Vi anser dock att styrkortet kan förbättras på vissa punkter och har utifrån dessa upprättat en uppdaterad version av styrkortet. Denna tror vi i förlängningen kan leda till ett bättre resultat för enheten. I vår målgrupp för denna uppsats ingår dessutom Nordea Kundcenter Privat i Sundsvall. Vi finner vårt resultat intressant också för den enheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Niklas and Josefsson, Peter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nordea Kundcenter, retail banking, Balanced Scorecard, implementering, kritiska framgångsfaktorer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343080
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:15:23
@misc{1343080,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi har genomfört en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv. Vi har genom vår studie genomfört den första externa utvärderingen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Utifrån den kan vi konstatera att styrkortet är väl implementerat i organisationen och fungerar idag som ett bra verktyg för strukturering, planering och utvärderingen av verksamheten. Genom studien har vi också kunnat konstatera att de viktigaste faktorerna till att styrkortet har nått/når framgång är ledningens och medarbetarnas förtroende för det. Vi anser dock att styrkortet kan förbättras på vissa punkter och har utifrån dessa upprättat en uppdaterad version av styrkortet. Denna tror vi i förlängningen kan leda till ett bättre resultat för enheten. I vår målgrupp för denna uppsats ingår dessutom Nordea Kundcenter Privat i Sundsvall. Vi finner vårt resultat intressant också för den enheten.},
 author    = {Olsson, Niklas and Josefsson, Peter},
 keyword   = {Nordea Kundcenter,retail banking,Balanced Scorecard,implementering,kritiska framgångsfaktorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard- en utvärdering av Nordea Kundcenter Privat},
 year     = {2006},
}