Advanced

Bilföretagens reklam till segmentet 50+ - En studie om reklam bör vara anpassad till segmentet 50+ eller om detta är en överskattad strategi

Sandberg, Hanna; Lundvall, Anna and Arvidsson, Linda (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att, med bakgrund av vad som redan studerats inom ämnet marknadsföring till segmentet 50+ samt nyförvärvad kunskap, ta reda på om det verkligen är värt för de utvalda bilföretagen att satsa på anpassad reklam mot segmentet 50+ och om konsumenterna inom detta segment uppskattar att de får reklamen direkt riktad till sig. Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att göra telefon- samt fokusgruppsintervjuer som ligger till grund för vår insamling av empiri. För att ta reda på information intervjuade vi marknadschefer eller personer med liknande ansvar för att få bilföretagens synvinkel på reklam till segmentet 50+. Därefter valde vi att ha fokusgruppsintervjuer, i Malmö... (More)
Syftet med denna uppsats är att, med bakgrund av vad som redan studerats inom ämnet marknadsföring till segmentet 50+ samt nyförvärvad kunskap, ta reda på om det verkligen är värt för de utvalda bilföretagen att satsa på anpassad reklam mot segmentet 50+ och om konsumenterna inom detta segment uppskattar att de får reklamen direkt riktad till sig. Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att göra telefon- samt fokusgruppsintervjuer som ligger till grund för vår insamling av empiri. För att ta reda på information intervjuade vi marknadschefer eller personer med liknande ansvar för att få bilföretagens synvinkel på reklam till segmentet 50+. Därefter valde vi att ha fokusgruppsintervjuer, i Malmö och Stockholm, med kunder till samtliga utvalda bilföretag för att ta reda på om deras åsikter och tankar är i överensstämmelse med bilföretagens, eller inte. Utefter empirin valde vi att studera Social comparison theory, Self-image congruens model, Referensgruppsteorin samt Jaget, en av de fem konsumenttrenderna. I det slutliga resultatet har vi kommit fram till att segmentet 50+ inte attraheras av reklam riktad specifikt mot dem. De vill inte bli särbehandlade för att de uppnått en viss ålder, utan de vill ha mer saklig reklam, där image och funktioner kombineras med en naturlig och trevlig miljö, där premiumsegmentets bilar lyfts fram som de exklusiva och pålitliga produkter som de i själva verket är. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Hanna; Lundvall, Anna and Arvidsson, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Segmentet 50+, bilbranschen, anpassad reklam, överskattad strategi, informativ reklam, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343115
date added to LUP
2007-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:25:30
@misc{1343115,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att, med bakgrund av vad som redan studerats inom ämnet marknadsföring till segmentet 50+ samt nyförvärvad kunskap, ta reda på om det verkligen är värt för de utvalda bilföretagen att satsa på anpassad reklam mot segmentet 50+ och om konsumenterna inom detta segment uppskattar att de får reklamen direkt riktad till sig. Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att göra telefon- samt fokusgruppsintervjuer som ligger till grund för vår insamling av empiri. För att ta reda på information intervjuade vi marknadschefer eller personer med liknande ansvar för att få bilföretagens synvinkel på reklam till segmentet 50+. Därefter valde vi att ha fokusgruppsintervjuer, i Malmö och Stockholm, med kunder till samtliga utvalda bilföretag för att ta reda på om deras åsikter och tankar är i överensstämmelse med bilföretagens, eller inte. Utefter empirin valde vi att studera Social comparison theory, Self-image congruens model, Referensgruppsteorin samt Jaget, en av de fem konsumenttrenderna. I det slutliga resultatet har vi kommit fram till att segmentet 50+ inte attraheras av reklam riktad specifikt mot dem. De vill inte bli särbehandlade för att de uppnått en viss ålder, utan de vill ha mer saklig reklam, där image och funktioner kombineras med en naturlig och trevlig miljö, där premiumsegmentets bilar lyfts fram som de exklusiva och pålitliga produkter som de i själva verket är.},
 author    = {Sandberg, Hanna and Lundvall, Anna and Arvidsson, Linda},
 keyword   = {Segmentet 50+,bilbranschen,anpassad reklam,överskattad strategi,informativ reklam,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilföretagens reklam till segmentet 50+ - En studie om reklam bör vara anpassad till segmentet 50+ eller om detta är en överskattad strategi},
 year     = {2007},
}