Advanced

En fallstudie av Medscand Medical AB

Jonasson, Niklas; Belthe, Jonas and Åkesson, Aron (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:. Uppsatsens syfte är att utreda vad som har gjort företaget Medscand Medical framgångsrikt och med denna kunskap som grund utveckla lämplig framtida strategi för företaget. Fokus i strategiformuleringen rör hur företaget skall attrahera, stimulera och utveckla innovationer. Metod: En kvalitativ metod har använts där primärdata i from av intervjuer är den mest betydande informationskällan. Slutsatser: Denna uppsats har med vald teori och empiri analyserat Medscand Medicals framgångsfaktorer och utifrån dessa utvecklat lämplig framtida strategi för företaget. Inledningsvis har alternativa strategier som kretsar kring två parametrar tagits fram: graden av vertikal integration samt att växa i kapacitet. Författarna har funnit det... (More)
Syfte:. Uppsatsens syfte är att utreda vad som har gjort företaget Medscand Medical framgångsrikt och med denna kunskap som grund utveckla lämplig framtida strategi för företaget. Fokus i strategiformuleringen rör hur företaget skall attrahera, stimulera och utveckla innovationer. Metod: En kvalitativ metod har använts där primärdata i from av intervjuer är den mest betydande informationskällan. Slutsatser: Denna uppsats har med vald teori och empiri analyserat Medscand Medicals framgångsfaktorer och utifrån dessa utvecklat lämplig framtida strategi för företaget. Inledningsvis har alternativa strategier som kretsar kring två parametrar tagits fram: graden av vertikal integration samt att växa i kapacitet. Författarna har funnit det lämpligt för företaget att minska sin vertikala integration i form av att sälja av sin fabrik samt att, i mindre skala för att undvika att tappa sin organisatoriska flexibilitet, växa i kapacitet genom att rekrytera ny medicinsk kompetens. Följden av denna strategi blir sannolikt att företaget genom att fokusera på sin kärnverksamhet kan komma att utveckla fler innovationer i allt snabbare takt i framtiden (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Niklas; Belthe, Jonas and Åkesson, Aron
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
innovation, medicinteknik, entreprenörsskap, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343149
date added to LUP
2001-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:08:56
@misc{1343149,
 abstract   = {Syfte:. Uppsatsens syfte är att utreda vad som har gjort företaget Medscand Medical framgångsrikt och med denna kunskap som grund utveckla lämplig framtida strategi för företaget. Fokus i strategiformuleringen rör hur företaget skall attrahera, stimulera och utveckla innovationer. Metod: En kvalitativ metod har använts där primärdata i from av intervjuer är den mest betydande informationskällan. Slutsatser: Denna uppsats har med vald teori och empiri analyserat Medscand Medicals framgångsfaktorer och utifrån dessa utvecklat lämplig framtida strategi för företaget. Inledningsvis har alternativa strategier som kretsar kring två parametrar tagits fram: graden av vertikal integration samt att växa i kapacitet. Författarna har funnit det lämpligt för företaget att minska sin vertikala integration i form av att sälja av sin fabrik samt att, i mindre skala för att undvika att tappa sin organisatoriska flexibilitet, växa i kapacitet genom att rekrytera ny medicinsk kompetens. Följden av denna strategi blir sannolikt att företaget genom att fokusera på sin kärnverksamhet kan komma att utveckla fler innovationer i allt snabbare takt i framtiden},
 author    = {Jonasson, Niklas and Belthe, Jonas and Åkesson, Aron},
 keyword   = {innovation,medicinteknik,entreprenörsskap,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fallstudie av Medscand Medical AB},
 year     = {2001},
}