Advanced

Motivations- och belöningssystem i kunskapsföretag

Andersson, Jennie; Berglund, Sofie and Hugosson, Theodor (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: En företeelse som är kopplad till det nya informationssamhället och som många tror kommer att bli ännu större framöver är kunskapsföretag. Arbetsuppgifterna inom denna nya bransch kräver ofta högre kompetens och kreativitet än tidigare. Många faktorer påverkar de anställdas motivation, vilken om den förbättras kan bidra till ökad prestation inom företaget. Hur kan man hitta kritiska faktorer som mäter prestationer? Kommer dessa att kunna mätas och vad är deras för- och nackdelar? Vilka olika medel kan det enskilda företaget använda för att belöna sina medarbetare? Kan man med hjälp av olika modeller och/eller teorier utforma ett belöningssystem som främjar företagets långsiktiga mål? Syfte: Vi vill börja med att utveckla en... (More)
Problem: En företeelse som är kopplad till det nya informationssamhället och som många tror kommer att bli ännu större framöver är kunskapsföretag. Arbetsuppgifterna inom denna nya bransch kräver ofta högre kompetens och kreativitet än tidigare. Många faktorer påverkar de anställdas motivation, vilken om den förbättras kan bidra till ökad prestation inom företaget. Hur kan man hitta kritiska faktorer som mäter prestationer? Kommer dessa att kunna mätas och vad är deras för- och nackdelar? Vilka olika medel kan det enskilda företaget använda för att belöna sina medarbetare? Kan man med hjälp av olika modeller och/eller teorier utforma ett belöningssystem som främjar företagets långsiktiga mål? Syfte: Vi vill börja med att utveckla en referensram kring motivations- och belöningssystem i kunskapsföretag som befinner sig i en tillväxtfas. Därefter vill vi analysera hur man kan öka de anställdas motivation och lyfta fram vilka dimensioner som kan vara viktiga i form av olika incitament. Metod: För att kunna analysera vårt fallföretag valde vi att använda olika teorier om motivation och belöningssystem som referensram för vårt arbete. Vi genomförde en explorativ undersökning som syftade till att få grundläggande kunskaper om problemet. Den empiriska studien grundade sig på en kvalitativ fallstudie av ett kunskapsföretag. Insamling av empiri har skett genom personliga intervjuer med utvalda personer på företaget. Slutsats: Vi kom fram till att kunskapsföretag skall belöna monetärt på både individuell och kollektiv nivå för att nå bästa resultat. Belöningsgrunderna för vårt företag fann vi vara försäljning respektive kvalitet på utförda projekt. Dessa anser vi vara de prestationer som ska premieras, då det leder till målkongruens för företaget. De icke-monetära belöningarna är dock minst lika viktiga. Inom kunskapsföretag anser vi att det framför allt är utvecklingsmöjligheter och sociala gemenskap som är av högsta vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jennie; Berglund, Sofie and Hugosson, Theodor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, belöning, kunskapsföretag, teknisk konsult, projekt arbete, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343155
date added to LUP
2001-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:08:38
@misc{1343155,
 abstract   = {Problem:	En företeelse som är kopplad till det nya informationssamhället och som många tror kommer att bli ännu större framöver är kunskapsföretag. Arbetsuppgifterna inom denna nya bransch kräver ofta högre kompetens och kreativitet än tidigare. Många faktorer påverkar de anställdas motivation, vilken om den förbättras kan bidra till ökad prestation inom företaget. Hur kan man hitta kritiska faktorer som mäter prestationer? Kommer dessa att kunna mätas och vad är deras för- och nackdelar? Vilka olika medel kan det enskilda företaget använda för att belöna sina medarbetare? Kan man med hjälp av olika modeller och/eller teorier utforma ett belöningssystem som främjar företagets långsiktiga mål? Syfte:	Vi vill börja med att utveckla en referensram kring motivations- och belöningssystem i kunskapsföretag som befinner sig i en tillväxtfas. Därefter vill vi analysera hur man kan öka de anställdas motivation och lyfta fram vilka dimensioner som kan vara viktiga i form av olika incitament. Metod:	För att kunna analysera vårt fallföretag valde vi att använda olika teorier om motivation och belöningssystem som referensram för vårt arbete. Vi genomförde en explorativ undersökning som syftade till att få grundläggande kunskaper om problemet. Den empiriska studien grundade sig på en kvalitativ fallstudie av ett kunskapsföretag. Insamling av empiri har skett genom personliga intervjuer med utvalda personer på företaget. Slutsats:	Vi kom fram till att kunskapsföretag skall belöna monetärt på både individuell och kollektiv nivå för att nå bästa resultat. Belöningsgrunderna för vårt företag fann vi vara försäljning respektive kvalitet på utförda projekt. Dessa anser vi vara de prestationer som ska premieras, då det leder till målkongruens för företaget. De icke-monetära belöningarna är dock minst lika viktiga. Inom kunskapsföretag anser vi att det framför allt är utvecklingsmöjligheter och sociala gemenskap som är av högsta vikt.},
 author    = {Andersson, Jennie and Berglund, Sofie and Hugosson, Theodor},
 keyword   = {motivation,belöning,kunskapsföretag,teknisk konsult,projekt arbete,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivations- och belöningssystem i kunskapsföretag},
 year     = {2001},
}