Advanced

Arbetar företag olika med Corporate Social Responsibility beroende på ägarstruktur?

Svensson, Elisabeth; Hansson, Anna; Svensson, Anna and Ingemansson, Jens (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I studien har skillnader mellan fallföretagens arbete med CSR kunnat påvisas, och där några av dessa enligt oss är direkt hänförbara till ägarstrukturen. Utifrån dessa skillnader har vi formulerat fem hypoteser Dessa hypoteser innefattar att kraven på att statliga företag ska ta ett socialt ansvar är större än för privata och att konsekvenserna av att inte ta detta ansvar blir större för statliga företag. Vi fann även att statliga och privata företags totala sociala ansvar inte skiljer sig åt. Däremot påvisades skillnader i företagens sätt att arbeta med CSR-frågor då statliga företags CSR-arbete främst kännetecknas av att vara förebyggande, medan privata framförallt arbetar aktivt. Dessutom fann vi i studien att statliga företag tenderar... (More)
I studien har skillnader mellan fallföretagens arbete med CSR kunnat påvisas, och där några av dessa enligt oss är direkt hänförbara till ägarstrukturen. Utifrån dessa skillnader har vi formulerat fem hypoteser Dessa hypoteser innefattar att kraven på att statliga företag ska ta ett socialt ansvar är större än för privata och att konsekvenserna av att inte ta detta ansvar blir större för statliga företag. Vi fann även att statliga och privata företags totala sociala ansvar inte skiljer sig åt. Däremot påvisades skillnader i företagens sätt att arbeta med CSR-frågor då statliga företags CSR-arbete främst kännetecknas av att vara förebyggande, medan privata framförallt arbetar aktivt. Dessutom fann vi i studien att statliga företag tenderar att ha sitt CSR-arbete mer strategiskt integrerat i organisationen än privata företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Elisabeth; Hansson, Anna; Svensson, Anna and Ingemansson, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ägarstruktur, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Samhällsansvar, Social Responsiveness, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343319
date added to LUP
2008-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:06:29
@misc{1343319,
 abstract   = {I studien har skillnader mellan fallföretagens arbete med CSR kunnat påvisas, och där några av dessa enligt oss är direkt hänförbara till ägarstrukturen. Utifrån dessa skillnader har vi formulerat fem hypoteser Dessa hypoteser innefattar att kraven på att statliga företag ska ta ett socialt ansvar är större än för privata och att konsekvenserna av att inte ta detta ansvar blir större för statliga företag. Vi fann även att statliga och privata företags totala sociala ansvar inte skiljer sig åt. Däremot påvisades skillnader i företagens sätt att arbeta med CSR-frågor då statliga företags CSR-arbete främst kännetecknas av att vara förebyggande, medan privata framförallt arbetar aktivt. Dessutom fann vi i studien att statliga företag tenderar att ha sitt CSR-arbete mer strategiskt integrerat i organisationen än privata företag.},
 author    = {Svensson, Elisabeth and Hansson, Anna and Svensson, Anna and Ingemansson, Jens},
 keyword   = {Ägarstruktur,Corporate Social Responsibility,Corporate Governance,Samhällsansvar,Social Responsiveness,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetar företag olika med Corporate Social Responsibility beroende på ägarstruktur?},
 year     = {2008},
}