Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Entreprenörens påverkan på tillväxten i små IT-företag

Särner, Gustaf ; Sperlingsson, Mattias ; Österling, Linda and Andersson, Maria (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
PROBLEMFORMULERING: Hur påverkar entreprenörens egenskaper tillväxtmöjligheterna i ett nystartat IT-företag? Frågeställningen specificeras till att behandla egenskaperna utbildning, ålder och tidigare erfarenheter samt utökas till att studera vikten av att grundandet sker i team. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida några utvalda egenskaper hos entreprenören eller entreprenörerna påverkar ett nystartat IT-företags tillväxt, samt om företagsetableringar inom denna bransch, för bästa utfall bör ske i team. Vi ämnar om möjligt kunna dra generella slutsatser beträffande IT-företag inom den valda målgruppen. METOD: En hypotetisk-deduktiv ansats har tillämpats, där vi utifrån litteraturstudier och eget... (More)
PROBLEMFORMULERING: Hur påverkar entreprenörens egenskaper tillväxtmöjligheterna i ett nystartat IT-företag? Frågeställningen specificeras till att behandla egenskaperna utbildning, ålder och tidigare erfarenheter samt utökas till att studera vikten av att grundandet sker i team. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida några utvalda egenskaper hos entreprenören eller entreprenörerna påverkar ett nystartat IT-företags tillväxt, samt om företagsetableringar inom denna bransch, för bästa utfall bör ske i team. Vi ämnar om möjligt kunna dra generella slutsatser beträffande IT-företag inom den valda målgruppen. METOD: En hypotetisk-deduktiv ansats har tillämpats, där vi utifrån litteraturstudier och eget resonemang har utvecklat ett antal hypoteser avseende entreprenörsegenskapers påverkan på tillväxten i små IT-företag. Genom en kvantitativ metod testades sedan hypoteserna med stöd från en enkätundersökning. SLUTSATSER: Ett företag i introduktionsfasen har bättre tillväxt ju fler grundare som ingår i grundarteamet. Ingen påvisbar skillnad fanns dock mellan företag som grundats av en grundare och de som grundats av flera. Vi fann att företag, där någon av grundarna har arbetat i samma bransch tidigare, samt företag där någon av grundarna har erfarenhet av att starta ett företag, har bättre tillväxt än övriga företag. De båda nämnda erfarenheterna korrelerar även med företagets grundarår. Företag som bildats senare har bättre tillväxt. Detta kan förklaras av att miljön, som IT-företagen verkar i, har förändrats med åren och därmed gjort det lättare för företag att växa med tiden. Övriga faktorer som undersökts, har inte påvisat något samband med företagets tillväxt. Sammantaget visar undersökningen att entreprenörens egenskaper påverkar ett IT-företags tillväxt i introduktionsfasen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Särner, Gustaf ; Sperlingsson, Mattias ; Österling, Linda and Andersson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, IT-företag, entreprenöriella team, tillväxt, småföretagande, kvantitativ metod, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343343
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:22
@misc{1343343,
 abstract   = {PROBLEMFORMULERING: Hur påverkar entreprenörens egenskaper tillväxtmöjligheterna i ett nystartat IT-företag? Frågeställningen specificeras till att behandla egenskaperna utbildning, ålder och tidigare erfarenheter samt utökas till att studera vikten av att grundandet sker i team. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida några utvalda egenskaper hos entreprenören eller entreprenörerna påverkar ett nystartat IT-företags tillväxt, samt om företagsetableringar inom denna bransch, för bästa utfall bör ske i team. Vi ämnar om möjligt kunna dra generella slutsatser beträffande IT-företag inom den valda målgruppen. METOD: En hypotetisk-deduktiv ansats har tillämpats, där vi utifrån litteraturstudier och eget resonemang har utvecklat ett antal hypoteser avseende entreprenörsegenskapers påverkan på tillväxten i små IT-företag. Genom en kvantitativ metod testades sedan hypoteserna med stöd från en enkätundersökning. SLUTSATSER: Ett företag i introduktionsfasen har bättre tillväxt ju fler grundare som ingår i grundarteamet. Ingen påvisbar skillnad fanns dock mellan företag som grundats av en grundare och de som grundats av flera. Vi fann att företag, där någon av grundarna har arbetat i samma bransch tidigare, samt företag där någon av grundarna har erfarenhet av att starta ett företag, har bättre tillväxt än övriga företag. De båda nämnda erfarenheterna korrelerar även med företagets grundarår. Företag som bildats senare har bättre tillväxt. Detta kan förklaras av att miljön, som IT-företagen verkar i, har förändrats med åren och därmed gjort det lättare för företag att växa med tiden. Övriga faktorer som undersökts, har inte påvisat något samband med företagets tillväxt. Sammantaget visar undersökningen att entreprenörens egenskaper påverkar ett IT-företags tillväxt i introduktionsfasen.},
 author    = {Särner, Gustaf and Sperlingsson, Mattias and Österling, Linda and Andersson, Maria},
 keyword   = {Entreprenörskap,IT-företag,entreprenöriella team,tillväxt,småföretagande,kvantitativ metod,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenörens påverkan på tillväxten i små IT-företag},
 year     = {2003},
}