Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag

Svantesson, Ingemar ; Skurczynska, Arletka and Thorsén, Elisabeth (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag Författare: Arletka Skurczynska, Ingemar Svantesson och Elisabeth Thorsén. Handledare: Ekonomie doktor Stein Kleppestø, institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Nyckelord: Kunskapsspridning, kunskap, strategi, human resource och konsultföretag Problemdiskussion: Den produkt som skapar intäkter i ett konsultföretag är den kunskap som säljs. För att kunna utveckla nya kunskapsprodukter så är det viktigt för ett sådant företag att känna till vad det är för kunskap som det har och är bra på. Det är också en förutsättning för att man kan sprida den inom företaget. Då måste man känna till hur kunskap sprids och vilka... (More)
Sammanfattning Titel: Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag Författare: Arletka Skurczynska, Ingemar Svantesson och Elisabeth Thorsén. Handledare: Ekonomie doktor Stein Kleppestø, institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Nyckelord: Kunskapsspridning, kunskap, strategi, human resource och konsultföretag Problemdiskussion: Den produkt som skapar intäkter i ett konsultföretag är den kunskap som säljs. För att kunna utveckla nya kunskapsprodukter så är det viktigt för ett sådant företag att känna till vad det är för kunskap som det har och är bra på. Det är också en förutsättning för att man kan sprida den inom företaget. Då måste man känna till hur kunskap sprids och vilka förutsättningar som krävs. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera ett kunskapsföretags interna kunskapsspridning. Ur analysen vill vi sedan identifiera nyckel-faktorer som är kritiska för den interna kunskapsspridningen. Metod: Ett mindre konsultföretag med 12 anställda har varit föremål för fallstudien. Företaget är verksamt inom området human resource. Individuella intervjuer har genomförts. Med det som grund har vi sedan utifrån ett teoretiskt ramverk om kunskap, knowledge managemnt, organisation, startegi och framförallt kunskapsspridning, analyserat intervjuerna. Det har vidare utmynnat i nyckelfaktorer för spridningen av kunskap och därefter slutsatser. Slutsatser: Om ett mindre konsultföretag skall vara framgångsrikt så måste det vara medvetet om att organisationens medarbetare, kommunikationsförmåga och kompetensutveckling är viktiga faktorer. Individen i det mindre konsultföretag är viktigare än i ett större. Försvinner den framgångsrike individen eller blir en trång sektor så påverkas utvecklingen av företaget negativt. Därför gäller det att se till individens behov om den ska behållas och utvecklas i sin kompetens. Det är också viktigt att den har en god kommu-nikationsförmåga eftersom det är allt kunden får och relationen ska byggas på innan kunden har sett värdet av den kunskap som är köpt. För att minska företagets beroende av individen så är form-aliserade inslag av kunskapsspridning mellan medarbetare viktigt. Vidare så är det viktigt att känna till förutsättningar för en effektiv kunskapsspridning samt att förverkliga dem. Nyckelfaktorer är företagets kultur uttryckt som tillit och ledningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Ingemar ; Skurczynska, Arletka and Thorsén, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsspridning, kunskap, strategi, human resource, konsultföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343368
date added to LUP
2001-06-01 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:14
@misc{1343368,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag Författare: Arletka Skurczynska, Ingemar Svantesson och Elisabeth Thorsén. Handledare: Ekonomie doktor Stein Kleppestø, institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Nyckelord: Kunskapsspridning, kunskap, strategi, human resource och konsultföretag Problemdiskussion: Den produkt som skapar intäkter i ett konsultföretag är den kunskap som säljs. För att kunna utveckla nya kunskapsprodukter så är det viktigt för ett sådant företag att känna till vad det är för kunskap som det har och är bra på. Det är också en förutsättning för att man kan sprida den inom företaget. Då måste man känna till hur kunskap sprids och vilka förutsättningar som krävs. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera ett kunskapsföretags interna kunskapsspridning. Ur analysen vill vi sedan identifiera nyckel-faktorer som är kritiska för den interna kunskapsspridningen. Metod: Ett mindre konsultföretag med 12 anställda har varit föremål för fallstudien. Företaget är verksamt inom området human resource. Individuella intervjuer har genomförts. Med det som grund har vi sedan utifrån ett teoretiskt ramverk om kunskap, knowledge managemnt, organisation, startegi och framförallt kunskapsspridning, analyserat intervjuerna. Det har vidare utmynnat i nyckelfaktorer för spridningen av kunskap och därefter slutsatser. Slutsatser: Om ett mindre konsultföretag skall vara framgångsrikt så måste det vara medvetet om att organisationens medarbetare, kommunikationsförmåga och kompetensutveckling är viktiga faktorer. Individen i det mindre konsultföretag är viktigare än i ett större. Försvinner den framgångsrike individen eller blir en trång sektor så påverkas utvecklingen av företaget negativt. Därför gäller det att se till individens behov om den ska behållas och utvecklas i sin kompetens. Det är också viktigt att den har en god kommu-nikationsförmåga eftersom det är allt kunden får och relationen ska byggas på innan kunden har sett värdet av den kunskap som är köpt. För att minska företagets beroende av individen så är form-aliserade inslag av kunskapsspridning mellan medarbetare viktigt. Vidare så är det viktigt att känna till förutsättningar för en effektiv kunskapsspridning samt att förverkliga dem. Nyckelfaktorer är företagets kultur uttryckt som tillit och ledningen.},
 author    = {Svantesson, Ingemar and Skurczynska, Arletka and Thorsén, Elisabeth},
 keyword   = {Kunskapsspridning,kunskap,strategi,human resource,konsultföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag},
 year     = {2001},
}