Advanced

Corporate Social Responsibility - Har det någon betydelse för konsumenten i en reel köpsituation?

Nilsson, Sophia; Klöfver, Hanna and Cronberg, Charlotte (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse för den svenska kosumentens uppfattning om CSR samt hur detta påverkar deras agerande i en reel köpsituation.
Vi har utgått från teorier såsom FCB-grid, TORA-modellen samt en modell över konsumenters attityd till att handla etiskt. Vi har även belyst informationsbehovet och dessutom tagit del av fyra stycken undersökningar som tidigare gjorts kring ämnet.
Empirin grundar sig på nio stycken kvalitativa djupintervjuer, gjorda på konsumenter.
Vi fann att den svenska konsumenten tycker det är viktigt att ett företag tar sitt etiska samt sociala ansvar. Dock är de inte konsekventa i ord och handling i och med att de inte agerar etiskt i en köpbeslutsprocess.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sophia; Klöfver, Hanna and Cronberg, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, Konsument, Köpbeslutsprocess, Etiskt och Socialt ansvar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343432
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:08:23
@misc{1343432,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse för den svenska kosumentens uppfattning om CSR samt hur detta påverkar deras agerande i en reel köpsituation.
Vi har utgått från teorier såsom FCB-grid, TORA-modellen samt en modell över konsumenters attityd till att handla etiskt. Vi har även belyst informationsbehovet och dessutom tagit del av fyra stycken undersökningar som tidigare gjorts kring ämnet.
Empirin grundar sig på nio stycken kvalitativa djupintervjuer, gjorda på konsumenter.
Vi fann att den svenska konsumenten tycker det är viktigt att ett företag tar sitt etiska samt sociala ansvar. Dock är de inte konsekventa i ord och handling i och med att de inte agerar etiskt i en köpbeslutsprocess.},
 author    = {Nilsson, Sophia and Klöfver, Hanna and Cronberg, Charlotte},
 keyword   = {CSR,Konsument,Köpbeslutsprocess,Etiskt och Socialt ansvar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Social Responsibility - Har det någon betydelse för konsumenten i en reel köpsituation?},
 year     = {2006},
}