Advanced

Nysvenskan - hur etnisk mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning

Zethelius, Emma; Nilsmo, Henrik; Nathhorst Spångberg, Helene and Friberg, Marcus (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att utreda om och i så fall hur etniskt mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats utifrån vilka vi utförde nio semistrukturerade intervjuer. Som verktyg för vårt syfte användes Sydsvenskan som fallföretag, i strävan efter att kunna generalisera resultatet på branschen.Vi har använt oss av innovationsteorier för att förklara synen på innovationsförloppet, samt mångfaldsteorier för att teoretiskt kartlägga hur mångfald påverkar olika konstellationer av människor. Det empiriska materialet består av intervjuer med anställda på olika befattningar inom fallföretaget samt externa fackmän inom ämnet innovation och mångfald. Resultaten visar på... (More)
Studiens syfte är att utreda om och i så fall hur etniskt mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats utifrån vilka vi utförde nio semistrukturerade intervjuer. Som verktyg för vårt syfte användes Sydsvenskan som fallföretag, i strävan efter att kunna generalisera resultatet på branschen.Vi har använt oss av innovationsteorier för att förklara synen på innovationsförloppet, samt mångfaldsteorier för att teoretiskt kartlägga hur mångfald påverkar olika konstellationer av människor. Det empiriska materialet består av intervjuer med anställda på olika befattningar inom fallföretaget samt externa fackmän inom ämnet innovation och mångfald. Resultaten visar på vikten av etnisk mångfald på en dagstidning, där den interna mångfalden tillhandahåller den externa mångfalden med en verklighetsbaserad och innovativ tidning. Arbetskraften bör bestå av mångfald samt inneha verktyg som tillhandahåller ett nytt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zethelius, Emma; Nilsmo, Henrik; Nathhorst Spångberg, Helene and Friberg, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mångfald, innovation, diversity of mind, homogen, heterogen, dagstidning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343499
date added to LUP
2008-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:06:13
@misc{1343499,
 abstract   = {Studiens syfte är att utreda om och i så fall hur etniskt mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats utifrån vilka vi utförde nio semistrukturerade intervjuer. Som verktyg för vårt syfte användes Sydsvenskan som fallföretag, i strävan efter att kunna generalisera resultatet på branschen.Vi har använt oss av innovationsteorier för att förklara synen på innovationsförloppet, samt mångfaldsteorier för att teoretiskt kartlägga hur mångfald påverkar olika konstellationer av människor. Det empiriska materialet består av intervjuer med anställda på olika befattningar inom fallföretaget samt externa fackmän inom ämnet innovation och mångfald. Resultaten visar på vikten av etnisk mångfald på en dagstidning, där den interna mångfalden tillhandahåller den externa mångfalden med en verklighetsbaserad och innovativ tidning. Arbetskraften bör bestå av mångfald samt inneha verktyg som tillhandahåller ett nytt perspektiv.},
 author    = {Zethelius, Emma and Nilsmo, Henrik and Nathhorst Spångberg, Helene and Friberg, Marcus},
 keyword   = {mångfald,innovation,diversity of mind,homogen,heterogen,dagstidning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nysvenskan - hur etnisk mångfald påverkar innovationsförloppet på en dagstidning},
 year     = {2008},
}