Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Projektorganisationens hantering av risker och osäkerheter – Fallstudie av ett promotionprojekt inom musikbranschen

Larsson, Charlotte ; Grentzelius, Magnus and Olterman, Hampus (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Projektet, som vi studerat, har genomförts i en bransch, där uppfattningen råder att osäkerheten i omgivningen är stor och att risker ses som ett frekvent inslag. Syftet med denna studie är att utforska huruvida ett projekt under dessa premisser tvingar fram ett systematiskt användande av Project Risk Management eller om man använder sig av en annorlunda strategi för att hantera risk- och osäkerheter. Vår avsikt är även att se till de orsaker som ligger bakom handlandet och hur projektgruppens arbetssätt har fungerat. Metod: Vi har utgått från det hermeneutiska synsättet, där vi genom kvalitativa intervjuer tagit del av ett promotionprojekt vid en artistlansering. Promotionprojektet avser ett debutband på ett independentskivbolag.... (More)
Syfte: Projektet, som vi studerat, har genomförts i en bransch, där uppfattningen råder att osäkerheten i omgivningen är stor och att risker ses som ett frekvent inslag. Syftet med denna studie är att utforska huruvida ett projekt under dessa premisser tvingar fram ett systematiskt användande av Project Risk Management eller om man använder sig av en annorlunda strategi för att hantera risk- och osäkerheter. Vår avsikt är även att se till de orsaker som ligger bakom handlandet och hur projektgruppens arbetssätt har fungerat. Metod: Vi har utgått från det hermeneutiska synsättet, där vi genom kvalitativa intervjuer tagit del av ett promotionprojekt vid en artistlansering. Promotionprojektet avser ett debutband på ett independentskivbolag. Utifrån projektlivscykeln har vi försökt att ge en bild över projektets olika faser. Genom att använda de teorier som finns inom Project Risk Management har vi försökt att se ifall dessa används inom det studerade projektet. Slutsats: Project Risk Management används inte i det studerade projektet. Dessutom förekommer hantering av risker och osäkerhetsfaktorer dessvärre knapphändigt. Detta ursäktas med att planering anses vara tidsödande och kanske rent ut av fult, då det förknippas med kommersialitet, att omvärldens föränderlighet inte går att planera och att branschen fungerar på detta vis. Ingen annan form av risk- och osäkerhetshantering förekommer,. Istället hanterar man problemen när de uppstår och hoppas på att engagemang och motivation inom projektgruppen ska medverka till att projektgruppen klarar av att hantera problemen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Charlotte ; Grentzelius, Magnus and Olterman, Hampus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Projektledning, risk- och osäkerhetshantering, Project Risk Management, promotionprojekt, musikbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343704
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:46
@misc{1343704,
 abstract   = {Syfte: Projektet, som vi studerat, har genomförts i en bransch, där uppfattningen råder att osäkerheten i omgivningen är stor och att risker ses som ett frekvent inslag. Syftet med denna studie är att utforska huruvida ett projekt under dessa premisser tvingar fram ett systematiskt användande av Project Risk Management eller om man använder sig av en annorlunda strategi för att hantera risk- och osäkerheter. Vår avsikt är även att se till de orsaker som ligger bakom handlandet och hur projektgruppens arbetssätt har fungerat. Metod: Vi har utgått från det hermeneutiska synsättet, där vi genom kvalitativa intervjuer tagit del av ett promotionprojekt vid en artistlansering. Promotionprojektet avser ett debutband på ett independentskivbolag. Utifrån projektlivscykeln har vi försökt att ge en bild över projektets olika faser. Genom att använda de teorier som finns inom Project Risk Management har vi försökt att se ifall dessa används inom det studerade projektet. Slutsats: Project Risk Management används inte i det studerade projektet. Dessutom förekommer hantering av risker och osäkerhetsfaktorer dessvärre knapphändigt. Detta ursäktas med att planering anses vara tidsödande och kanske rent ut av fult, då det förknippas med kommersialitet, att omvärldens föränderlighet inte går att planera och att branschen fungerar på detta vis. Ingen annan form av risk- och osäkerhetshantering förekommer,. Istället hanterar man problemen när de uppstår och hoppas på att engagemang och motivation inom projektgruppen ska medverka till att projektgruppen klarar av att hantera problemen.},
 author    = {Larsson, Charlotte and Grentzelius, Magnus and Olterman, Hampus},
 keyword   = {Projektledning,risk- och osäkerhetshantering,Project Risk Management,promotionprojekt,musikbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Projektorganisationens hantering av risker och osäkerheter – Fallstudie av ett promotionprojekt inom musikbranschen},
 year     = {2004},
}