Advanced

Ett svenskt företags svårigheter att bibehålla etablissemang i Polen

Sundvall, Charlotta and Grunewald, Josefine (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen beskriver de svårigheter fallföretaget Preem upplevde under sin etableringsperiod i Polen. Syftet är utöver svårighetsbeskrivningar att ge en ökad förståelse för problematiken i samband med etablissemang på internationella marknader i länder som befinner sig i transformella faser. Ökad insikt avses kring varför det är svårt att bibehålla långsiktigt etablissemang under ovan nämnda förutsättningar. Problematiken belyses utifrån intervjuer med inblandade från etableringsperioden vilket kännetecknar ett kvalitativt angreppssätt. Teoretiska utgångspunkter görs från Uppsalaskolans antaganden kring psykiskt avstånd. Vidare behandlas teorier kring utländska direktinvesteringar samt institutionell teori. Resultatet av undersökningen... (More)
Uppsatsen beskriver de svårigheter fallföretaget Preem upplevde under sin etableringsperiod i Polen. Syftet är utöver svårighetsbeskrivningar att ge en ökad förståelse för problematiken i samband med etablissemang på internationella marknader i länder som befinner sig i transformella faser. Ökad insikt avses kring varför det är svårt att bibehålla långsiktigt etablissemang under ovan nämnda förutsättningar. Problematiken belyses utifrån intervjuer med inblandade från etableringsperioden vilket kännetecknar ett kvalitativt angreppssätt. Teoretiska utgångspunkter görs från Uppsalaskolans antaganden kring psykiskt avstånd. Vidare behandlas teorier kring utländska direktinvesteringar samt institutionell teori. Resultatet av undersökningen beskriver problematik från fem perspektiv; finansiellt, politiskt, strategiskt samt utifrån konkurrensfördelar och psykiskt avstånd. Problematiken utvecklar i relation till nämnda teorier ett par hypoteser. De beskriver bristen på teoretiska hänsynstaganden till icke marknadsmässiga förutsättningar. Vidare illustreras problematik som uppstår efter det att företag trätt in på nya marknader i form närvarobarriärer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundvall, Charlotta and Grunewald, Josefine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationalisering, Polen, FDI, petroleummarknaden, plan- och marknadsekonomi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343745
date added to LUP
2004-12-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:21:40
@misc{1343745,
 abstract   = {Uppsatsen beskriver de svårigheter fallföretaget Preem upplevde under sin etableringsperiod i Polen. Syftet är utöver svårighetsbeskrivningar att ge en ökad förståelse för problematiken i samband med etablissemang på internationella marknader i länder som befinner sig i transformella faser. Ökad insikt avses kring varför det är svårt att bibehålla långsiktigt etablissemang under ovan nämnda förutsättningar. Problematiken belyses utifrån intervjuer med inblandade från etableringsperioden vilket kännetecknar ett kvalitativt angreppssätt. Teoretiska utgångspunkter görs från Uppsalaskolans antaganden kring psykiskt avstånd. Vidare behandlas teorier kring utländska direktinvesteringar samt institutionell teori. Resultatet av undersökningen beskriver problematik från fem perspektiv; finansiellt, politiskt, strategiskt samt utifrån konkurrensfördelar och psykiskt avstånd. Problematiken utvecklar i relation till nämnda teorier ett par hypoteser. De beskriver bristen på teoretiska hänsynstaganden till icke marknadsmässiga förutsättningar. Vidare illustreras problematik som uppstår efter det att företag trätt in på nya marknader i form närvarobarriärer},
 author    = {Sundvall, Charlotta and Grunewald, Josefine},
 keyword   = {Internationalisering,Polen,FDI,petroleummarknaden,plan- och marknadsekonomi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett svenskt företags svårigheter att bibehålla etablissemang i Polen},
 year     = {2004},
}