Advanced

Take the 'vice' out of the advice - and be your own Rainmaker. Förslag till företagsledningar för framgångsrik konsultanvändning.

Göransson, Malin; Danielsson, Rickard and Olsson, Sofia (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats, som är skriven på kandidatnivå vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, behandlar användandet av konsulter. Det användande som uppsatsen är riktad mot är svenska företagsledningars användande av strategi- och organisationskonsulter. Uppsatsen försöker inte komma fram till om konsulter är bra eller dåliga. Istället försöker den hitta lösningar för företagsledningar så att de kan förbättra sina användningssätt av konsulter och få mer värde av konsultservicen som köps in. Uppsatsen går i kronologisk ordning igenom den process som företagsledningar går igenom från valet av konsult till utvärderingen. Förslag ges till konsultprocessens faser om hur en företagsledning skulle kunna förbättra sitt användande.... (More)
Denna uppsats, som är skriven på kandidatnivå vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, behandlar användandet av konsulter. Det användande som uppsatsen är riktad mot är svenska företagsledningars användande av strategi- och organisationskonsulter. Uppsatsen försöker inte komma fram till om konsulter är bra eller dåliga. Istället försöker den hitta lösningar för företagsledningar så att de kan förbättra sina användningssätt av konsulter och få mer värde av konsultservicen som köps in. Uppsatsen går i kronologisk ordning igenom den process som företagsledningar går igenom från valet av konsult till utvärderingen. Förslag ges till konsultprocessens faser om hur en företagsledning skulle kunna förbättra sitt användande. Uppsatsen är baserad på förekommande litteratur inom området, personliga intervjuer med företagsledare och konsulter och en enkät till företagsledare. Författarnas förhoppning är att visa företagsledningar i rätt riktning för ett mer kostnads- och tidseffektivt användande av strategi- och organisationskonsulter. Uppsatsens slutsats är en lista med förslag till företagsledningar på vad de bör tänka på i samarbetet med konsulten när det gäller valet av konsult, kontraktet, relationen mellan konsult och klient samt utvärderingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Malin; Danielsson, Rickard and Olsson, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
managementkonsult, företagsledning, konsultation, konsultanvändande, relation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343785
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:07
@misc{1343785,
 abstract   = {Denna uppsats, som är skriven på kandidatnivå vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, behandlar användandet av konsulter. Det användande som uppsatsen är riktad mot är svenska företagsledningars användande av strategi- och organisationskonsulter. Uppsatsen försöker inte komma fram till om konsulter är bra eller dåliga. Istället försöker den hitta lösningar för företagsledningar så att de kan förbättra sina användningssätt av konsulter och få mer värde av konsultservicen som köps in. Uppsatsen går i kronologisk ordning igenom den process som företagsledningar går igenom från valet av konsult till utvärderingen. Förslag ges till konsultprocessens faser om hur en företagsledning skulle kunna förbättra sitt användande. Uppsatsen är baserad på förekommande litteratur inom området, personliga intervjuer med företagsledare och konsulter och en enkät till företagsledare. Författarnas förhoppning är att visa företagsledningar i rätt riktning för ett mer kostnads- och tidseffektivt användande av strategi- och organisationskonsulter. Uppsatsens slutsats är en lista med förslag till företagsledningar på vad de bör tänka på i samarbetet med konsulten när det gäller valet av konsult, kontraktet, relationen mellan konsult och klient samt utvärderingen.},
 author    = {Göransson, Malin and Danielsson, Rickard and Olsson, Sofia},
 keyword   = {managementkonsult,företagsledning,konsultation,konsultanvändande,relation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Take the 'vice' out of the advice - and be your own Rainmaker. Förslag till företagsledningar för framgångsrik konsultanvändning.},
 year     = {2003},
}