Advanced

Kommuner och varumärken – En studie om varumärkesbyggande i Osby och Örkelljunga kommun

Andersson, Martin; Rydh, Karin and Borglin, Åsa (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra hur kommuner arbetar med sitt varumärke. Metod: En kvalitativ undersökning har utförts med en cross-sectional design (tvärsnittsdesign). Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen bygger dels på klassisk varumärkesteori i form av Melins strategiska varumärkesplattform men också på teorier inom place marketing. Dessa teorier har i sin tur kompletterats med ytterligare aspekter från bland annat Aaker. Empiri: Studieobjekten är Osby och Örkelljunga kommun. Intervjuerna har utförts med representanter från respektive... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra hur kommuner arbetar med sitt varumärke. Metod: En kvalitativ undersökning har utförts med en cross-sectional design (tvärsnittsdesign). Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen bygger dels på klassisk varumärkesteori i form av Melins strategiska varumärkesplattform men också på teorier inom place marketing. Dessa teorier har i sin tur kompletterats med ytterligare aspekter från bland annat Aaker. Empiri: Studieobjekten är Osby och Örkelljunga kommun. Intervjuerna har utförts med representanter från respektive kommun samt från intresseföreningen BRA Osby. Resultat: Studien har visat att Osby och Örkelljunga kommun förmedlar sina värden och kvalitéer på ett konsekvent sätt. Enligt författarna till denna studie är kärnvärdet för båda kommunerna trygghet, då mycket av kommunernas budskap bygger kring detta begrepp. Samarbete och engagemang har framkommit vara viktiga beståndsdelar för en kommun i deras varumärkesbyggande. Studien har också visat att befintliga teorier är svåra att applicera på kommuner och att en viss teoriutveckling därför kan vara av relevans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Martin; Rydh, Karin and Borglin, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommuner, varumärke, place marketing, klassisk varumärkesteori, samarbete, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343861
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:07:49
@misc{1343861,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra hur kommuner arbetar med sitt varumärke. Metod:	En kvalitativ undersökning har utförts med en cross-sectional design (tvärsnittsdesign). Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen bygger dels på klassisk varumärkesteori i form av Melins strategiska varumärkesplattform men också på teorier inom place marketing. Dessa teorier har i sin tur kompletterats med ytterligare aspekter från bland annat Aaker. Empiri:	Studieobjekten är Osby och Örkelljunga kommun. Intervjuerna har utförts med representanter från respektive kommun samt från intresseföreningen BRA Osby. Resultat: Studien har visat att Osby och Örkelljunga kommun förmedlar sina värden och kvalitéer på ett konsekvent sätt. Enligt författarna till denna studie är kärnvärdet för båda kommunerna trygghet, då mycket av kommunernas budskap bygger kring detta begrepp. Samarbete och engagemang har framkommit vara viktiga beståndsdelar för en kommun i deras varumärkesbyggande. Studien har också visat att befintliga teorier är svåra att applicera på kommuner och att en viss teoriutveckling därför kan vara av relevans.},
 author    = {Andersson, Martin and Rydh, Karin and Borglin, Åsa},
 keyword   = {kommuner,varumärke,place marketing,klassisk varumärkesteori,samarbete,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommuner och varumärken – En studie om varumärkesbyggande i Osby och Örkelljunga kommun},
 year     = {2008},
}