Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingen för e-auktioner inom fordonsindustrin

Löfberg, Patrik and Olsson, Sten (2003)
Department of Business Administration
Abstract
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av användandet av elektroniska business-to-business auktioner, utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. Metod: Denna uppsats präglas av den kvalitativa metoden, för att därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av användandet av e-auktioner. Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts, varpå intervjuer med representanter för företag i fordonsbranschen gjorts. Slutsatser: Som utgångspunkt har vi valt uppskattningen att e-auktioner skall motsvara 25 procent av den elektroniska B2B-handeln i fordonsindustrin 2002. Det råder en övertygelse om att en betydande missräkning gjorts. I våra fallföretag används e-auktioner vid mindre än 10 procent av inköpen, således... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av användandet av elektroniska business-to-business auktioner, utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. Metod: Denna uppsats präglas av den kvalitativa metoden, för att därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av användandet av e-auktioner. Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts, varpå intervjuer med representanter för företag i fordonsbranschen gjorts. Slutsatser: Som utgångspunkt har vi valt uppskattningen att e-auktioner skall motsvara 25 procent av den elektroniska B2B-handeln i fordonsindustrin 2002. Det råder en övertygelse om att en betydande missräkning gjorts. I våra fallföretag används e-auktioner vid mindre än 10 procent av inköpen, således måste vi påstå att utvecklingen för e-auktioner inte har motsvarat uppställda förväntningar. Detta kan bero på att vi har missbedömt fordonsindustrins potentiella utveckling kring användandet av e-auktioner och/eller att det funnits en övertro på de elektroniska medierna. Dock anser vi att den organisatoriska trögheten samt de strategiska klargörandena kring användandet av e-auktioner som inköpsförfarande har varit de största orsakerna till att utvecklingen har sett ut som den har gjort. Purpose: The purpose of this essay is to analyse the developing usage of electronic business-to-business auctions, from a customer perspective in the vehicle industry. Methodology: This essay is characterised by a qualitative method, to thereby enable an increased understanding concerning the developing usage of e-auctions. By way of introduction we conducted a study of literature, followed by interviews with representatives for companies in the vehicle industry. Conclusions: As a starting point we have chosen the estimation that e-auctions will correspond to 25 percent of the electronic B2B commerce in the vehicle industry by 2002. There is conviction that a significant miscalculation has been made. In our selected companies, e-auctions are used for less than 10 percent of the purchases; therefore we must state that the development for e-auctions has not corresponded to proclaimed expectations. This may be due to our misjudgement regarding the vehicle industry’s potential development concerning the usage of e-auctions and/or an occurring superstition of electronic media. We do, however, believe that the organisational inertia and the strategic clearance regarding the usage of e-auctions as a purchasing procedure have been the main reasons for the development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfberg, Patrik and Olsson, Sten
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
E-auktioner, fordonsbranschen, utveckling, B2B, inköp, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344371
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:32:17
@misc{1344371,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av användandet av elektroniska business-to-business auktioner, utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. Metod: Denna uppsats präglas av den kvalitativa metoden, för att därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av användandet av e-auktioner. Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts, varpå intervjuer med representanter för företag i fordonsbranschen gjorts. Slutsatser: Som utgångspunkt har vi valt uppskattningen att e-auktioner skall motsvara 25 procent av den elektroniska B2B-handeln i fordonsindustrin 2002. Det råder en övertygelse om att en betydande missräkning gjorts. I våra fallföretag används e-auktioner vid mindre än 10 procent av inköpen, således måste vi påstå att utvecklingen för e-auktioner inte har motsvarat uppställda förväntningar. Detta kan bero på att vi har missbedömt fordonsindustrins potentiella utveckling kring användandet av e-auktioner och/eller att det funnits en övertro på de elektroniska medierna. Dock anser vi att den organisatoriska trögheten samt de strategiska klargörandena kring användandet av e-auktioner som inköpsförfarande har varit de största orsakerna till att utvecklingen har sett ut som den har gjort. Purpose: The purpose of this essay is to analyse the developing usage of electronic business-to-business auctions, from a customer perspective in the vehicle industry. Methodology: This essay is characterised by a qualitative method, to thereby enable an increased understanding concerning the developing usage of e-auctions. By way of introduction we conducted a study of literature, followed by interviews with representatives for companies in the vehicle industry. Conclusions: As a starting point we have chosen the estimation that e-auctions will correspond to 25 percent of the electronic B2B commerce in the vehicle industry by 2002. There is conviction that a significant miscalculation has been made. In our selected companies, e-auctions are used for less than 10 percent of the purchases; therefore we must state that the development for e-auctions has not corresponded to proclaimed expectations. This may be due to our misjudgement regarding the vehicle industry’s potential development concerning the usage of e-auctions and/or an occurring superstition of electronic media. We do, however, believe that the organisational inertia and the strategic clearance regarding the usage of e-auctions as a purchasing procedure have been the main reasons for the development.},
 author    = {Löfberg, Patrik and Olsson, Sten},
 keyword   = {E-auktioner,fordonsbranschen,utveckling,B2B,inköp,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvecklingen för e-auktioner inom fordonsindustrin},
 year     = {2003},
}