Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad förklarar elnätverksamheternas avsteg ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter? - En fallstudie

Hetemi, Valdet and Carmén, Tobias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte utgörs av två delsyften: 1) att undersöka om avgifterna i svenska eldistributionsverksamheter är kostnadsbaserade eller inte.
2) att studera vad som förklarar eventuella avsteg ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter i svenska eldistributionsverksamheter. Metod: Idén till uppsatsen har sin grund i att vi misstänkte att nätverksamheternas avgifter inte är kostnadsbaserade. Därmed kommer första delen av uppsatsen att ägnas åt att undersöka om så är fallet. Det undersökte vi med hjälp av nyckeltalet residualresultat i förhållande till nettoomsättningen. Värden ifrån detta nyckeltal var även utgångspunkten för att välja fallföretag, för att närmare studera vad avsteget ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte utgörs av två delsyften: 1) att undersöka om avgifterna i svenska eldistributionsverksamheter är kostnadsbaserade eller inte.
2) att studera vad som förklarar eventuella avsteg ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter i svenska eldistributionsverksamheter. Metod: Idén till uppsatsen har sin grund i att vi misstänkte att nätverksamheternas avgifter inte är kostnadsbaserade. Därmed kommer första delen av uppsatsen att ägnas åt att undersöka om så är fallet. Det undersökte vi med hjälp av nyckeltalet residualresultat i förhållande till nettoomsättningen. Värden ifrån detta nyckeltal var även utgångspunkten för att välja fallföretag, för att närmare studera vad avsteget ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter beror på. Slutsats: Föreliggande uppsats konstaterar att det bland nätverksamheterna finns tydliga avsteg ifrån en tillämpning av kostnadsbaserade avgifter. Studien visar att avsteget har funnits sedan avregleringen. Det berodde ursprungligen på att verksamheterna dels bemödade sig olika mycket för att beräkna sina avgifter dels att de var olika strategiska vid fastställandet av avgiftsnivåerna. Statens Energimyndighets sätt att utöva tillsyn av nätverksamheterna har lett till att avsteget har bestått sedan avregleringen. Vi menar att det krävs en förändring av tillsynen för att få nätverksamheterna att tillämpa kostnadsbaserade avgifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hetemi, Valdet and Carmén, Tobias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
nätavgift, lokala nätföretag, elnät, Statens Energimyndighet, kostnadsbaserad, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344451
date added to LUP
2003-01-27 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:48
@misc{1344451,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte utgörs av två delsyften: 1)	att undersöka om avgifterna i svenska eldistributionsverksamheter är kostnadsbaserade eller inte.
2)	att studera vad som förklarar eventuella avsteg ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter i svenska eldistributionsverksamheter. Metod:	Idén till uppsatsen har sin grund i att vi misstänkte att nätverksamheternas avgifter inte är kostnadsbaserade. Därmed kommer första delen av uppsatsen att ägnas åt att undersöka om så är fallet. Det undersökte vi med hjälp av nyckeltalet residualresultat i förhållande till nettoomsättningen. Värden ifrån detta nyckeltal var även utgångspunkten för att välja fallföretag, för att närmare studera vad avsteget ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter beror på. Slutsats:	Föreliggande uppsats konstaterar att det bland nätverksamheterna finns tydliga avsteg ifrån en tillämpning av kostnadsbaserade avgifter. Studien visar att avsteget har funnits sedan avregleringen. Det berodde ursprungligen på att verksamheterna dels bemödade sig olika mycket för att beräkna sina avgifter dels att de var olika strategiska vid fastställandet av avgiftsnivåerna. Statens Energimyndighets sätt att utöva tillsyn av nätverksamheterna har lett till att avsteget har bestått sedan avregleringen. Vi menar att det krävs en förändring av tillsynen för att få nätverksamheterna att tillämpa kostnadsbaserade avgifter.},
 author    = {Hetemi, Valdet and Carmén, Tobias},
 keyword   = {nätavgift,lokala nätföretag,elnät,Statens Energimyndighet,kostnadsbaserad,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad förklarar elnätverksamheternas avsteg ifrån att tillämpa kostnadsbaserade avgifter? - En fallstudie},
 year     = {2003},
}