Advanced

Vägen mot Vitality – tillsammans men olika

Fust, Johannes and Singer, Joel (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel:
Vägen mot Vitality – tillsammans men olika Seminariedatum:
9 juni 2006 Ämne/kurs:
Magisteruppsats i Organisation och ledarskap, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng), Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Författare:
Johannes Fust
Joel Singer Handledare:
Robert Wenglén Fem nyckelord:
Ackulturation, sammanslagning, kultur, socialisation, organisationsförändring. Syfte:
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring företagsinterna sammanslagningar mellan olika länder. Mer specifikt handlar det om att öka förståelsen för ackulturationsprocessen i dessa förhållanden. Denna rapport skall även undersöka de använda teoriernas relevans. Metod:
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta personer i Unilevers högsta... (More)
Uppsatsens titel:
Vägen mot Vitality – tillsammans men olika Seminariedatum:
9 juni 2006 Ämne/kurs:
Magisteruppsats i Organisation och ledarskap, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng), Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Författare:
Johannes Fust
Joel Singer Handledare:
Robert Wenglén Fem nyckelord:
Ackulturation, sammanslagning, kultur, socialisation, organisationsförändring. Syfte:
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring företagsinterna sammanslagningar mellan olika länder. Mer specifikt handlar det om att öka förståelsen för ackulturationsprocessen i dessa förhållanden. Denna rapport skall även undersöka de använda teoriernas relevans. Metod:
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta personer i Unilevers högsta nordiska enhet vilka alla är delaktiga i den förändring/sammanslagning som i skrivandes stund sker. Undersökningen är av en kvalitativ art och har en hermeneutisk ansats. Teoretiskt perspektiv:
Den teoretiska referensramen utgörs främst av teorier kring sammanslagningar och ackulturation vilka ligger till grund för empiri och analyskapitlet. Empiri & analys:
Unilever har en god förståelse för förändringens praktiska process. De har dock utvecklat meningsskiljaktigheter och oenighet i vissa sakfrågor och även för projektets överlevnad, vilka kan få ödeläggande konsekvenser för implementeringsprocessen då inkonsekventa budskap kan komma att prägla den nya organisationen. Slutsatser:
Vår teoretiska upptäckt ligger i att teorierna är applicerbara i vårt fall och att de inte skiljer sig från de kontexter de är tagna från och vår studie. Mötet mellan individer legitimerar ackulturationsteorierna. Detta innebär att vår studerade förändring, ur ett ackulturationsperspektiv, kan liknas vid en vanlig sammanslagning mellan två organisationer från samma land. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fust, Johannes and Singer, Joel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ackulturation, sammanslagning, kultur, socialisation, organisationsförändring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344466
date added to LUP
2006-06-14
date last changed
2012-04-02 16:04:35
@misc{1344466,
 abstract   = {Uppsatsens titel:
Vägen mot Vitality – tillsammans men olika Seminariedatum:
9 juni 2006 Ämne/kurs:
Magisteruppsats i Organisation och ledarskap, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng), Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Författare:
Johannes Fust
Joel Singer Handledare:
Robert Wenglén Fem nyckelord:
Ackulturation, sammanslagning, kultur, socialisation, organisationsförändring. Syfte:
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring företagsinterna sammanslagningar mellan olika länder. Mer specifikt handlar det om att öka förståelsen för ackulturationsprocessen i dessa förhållanden. Denna rapport skall även undersöka de använda teoriernas relevans. Metod:
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta personer i Unilevers högsta nordiska enhet vilka alla är delaktiga i den förändring/sammanslagning som i skrivandes stund sker. Undersökningen är av en kvalitativ art och har en hermeneutisk ansats. Teoretiskt perspektiv:
Den teoretiska referensramen utgörs främst av teorier kring sammanslagningar och ackulturation vilka ligger till grund för empiri och analyskapitlet. Empiri & analys:
Unilever har en god förståelse för förändringens praktiska process. De har dock utvecklat meningsskiljaktigheter och oenighet i vissa sakfrågor och även för projektets överlevnad, vilka kan få ödeläggande konsekvenser för implementeringsprocessen då inkonsekventa budskap kan komma att prägla den nya organisationen. Slutsatser:
Vår teoretiska upptäckt ligger i att teorierna är applicerbara i vårt fall och att de inte skiljer sig från de kontexter de är tagna från och vår studie. Mötet mellan individer legitimerar ackulturationsteorierna. Detta innebär att vår studerade förändring, ur ett ackulturationsperspektiv, kan liknas vid en vanlig sammanslagning mellan två organisationer från samma land.},
 author    = {Fust, Johannes and Singer, Joel},
 keyword   = {ackulturation,sammanslagning,kultur,socialisation,organisationsförändring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen mot Vitality – tillsammans men olika},
 year     = {2006},
}