Advanced

Den svenska identiteten - en delstatlig organisations definition och konstruktion

Hoffstedt, Charlotte; Welinder, Elisabet and Hedenstierna, Amelie (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med detta examensarbete är att utveckla bättre förståelse för vilken bild av svenskhet NSU förmedlar samt problematisera användandet av varumärkesteorier på kulturella och politiska fenomen som länder och nationer. Vid val av tillvägagångssätt har vi utgått ifrån en abduktiv ansats, där vår primära källa har varit en kvalitativ dokumentstudie över offentligt material publicerat av NSU samt material relaterat till detta. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån kritisk teori genom negationer. Inledningsvis förklaras teorin om Nation branding vilken ger en förståelse för hur varumärkesteorier kan appliceras på nationer. Därefter förklarar vi de två varumärkesidentitetsteorierna Identitetsprisma och... (More)
Vårt syfte med detta examensarbete är att utveckla bättre förståelse för vilken bild av svenskhet NSU förmedlar samt problematisera användandet av varumärkesteorier på kulturella och politiska fenomen som länder och nationer. Vid val av tillvägagångssätt har vi utgått ifrån en abduktiv ansats, där vår primära källa har varit en kvalitativ dokumentstudie över offentligt material publicerat av NSU samt material relaterat till detta. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån kritisk teori genom negationer. Inledningsvis förklaras teorin om Nation branding vilken ger en förståelse för hur varumärkesteorier kan appliceras på nationer. Därefter förklarar vi de två varumärkesidentitetsteorierna Identitetsprisma och Identitetsstruktur, vilka senare i arbetet integreras med varandra. I empiri- och analysdelen presenteras och analyseras den information vi har samlat in genom vår datainsamlingsmetod. Detta görs utifrån strukturen i Identitetsprisman. Efter genomförandet av denna studie kan vi konstatera att den svenska identitet NSU vill förmedla genom sitt varumärkesbyggande saknar mycket av det som är karakteristiskt för Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoffstedt, Charlotte; Welinder, Elisabet and Hedenstierna, Amelie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varumärkesidentitet, varumärkefiering, Nation branding, identitetsprisma, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344484
date added to LUP
2008-12-18
date last changed
2012-04-02 17:19:00
@misc{1344484,
 abstract   = {Vårt syfte med detta examensarbete är att utveckla bättre förståelse för vilken bild av svenskhet NSU förmedlar samt problematisera användandet av varumärkesteorier på kulturella och politiska fenomen som länder och nationer. Vid val av tillvägagångssätt har vi utgått ifrån en abduktiv ansats, där vår primära källa har varit en kvalitativ dokumentstudie över offentligt material publicerat av NSU samt material relaterat till detta. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån kritisk teori genom negationer. Inledningsvis förklaras teorin om Nation branding vilken ger en förståelse för hur varumärkesteorier kan appliceras på nationer. Därefter förklarar vi de två varumärkesidentitetsteorierna Identitetsprisma och Identitetsstruktur, vilka senare i arbetet integreras med varandra. I empiri- och analysdelen presenteras och analyseras den information vi har samlat in genom vår datainsamlingsmetod. Detta görs utifrån strukturen i Identitetsprisman. Efter genomförandet av denna studie kan vi konstatera att den svenska identitet NSU vill förmedla genom sitt varumärkesbyggande saknar mycket av det som är karakteristiskt för Sverige.},
 author    = {Hoffstedt, Charlotte and Welinder, Elisabet and Hedenstierna, Amelie},
 keyword   = {varumärkesidentitet,varumärkefiering,Nation branding,identitetsprisma,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska identiteten - en delstatlig organisations definition och konstruktion},
 year     = {2008},
}