Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ändrad syn på nepotismens för- och nackdelar? En jämförande analys av familjerna Bonnier och Aller

Dyhlén, Thérèse ; Ekström, Christoffer and Skierkowska, Agnieszka (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att få en klar bild av familjernas syn på nepotism, samt om denna syn förändrats över tiden och i så fall hur. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ undesökning av de två fallföretagen Bonnier AB och Carl Aller Etablissement A/S. Vi har genomfört ett antal intervjuer som vi har relaterat till relevant managementlitteratur. Slutsatser: Vi har funnit att fallföretagen aktivt arbetar med ägarbegreppet och har en syn på nepotismens fördelar såsom; ansvar, engagemang, långsiktighet, förtroende och kunskap, samt på nepotismens nackdelar såsom; favoritism, groupthink och rivalitet. familjernas syn på nepotism har förändrats från att vara icke-existerande, till att vara medveten om familjeägandets möjligheter och... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att få en klar bild av familjernas syn på nepotism, samt om denna syn förändrats över tiden och i så fall hur. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ undesökning av de två fallföretagen Bonnier AB och Carl Aller Etablissement A/S. Vi har genomfört ett antal intervjuer som vi har relaterat till relevant managementlitteratur. Slutsatser: Vi har funnit att fallföretagen aktivt arbetar med ägarbegreppet och har en syn på nepotismens fördelar såsom; ansvar, engagemang, långsiktighet, förtroende och kunskap, samt på nepotismens nackdelar såsom; favoritism, groupthink och rivalitet. familjernas syn på nepotism har förändrats från att vara icke-existerande, till att vara medveten om familjeägandets möjligheter och fallgropar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dyhlén, Thérèse ; Ekström, Christoffer and Skierkowska, Agnieszka
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjeföretag, Nepotism, Bonnier, Aller, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344597
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:31:14
@misc{1344597,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att få en klar bild av familjernas syn på nepotism, samt om denna syn förändrats över tiden och i så fall hur. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ undesökning av de två fallföretagen Bonnier AB och Carl Aller Etablissement A/S. Vi har genomfört ett antal intervjuer som vi har relaterat till relevant managementlitteratur. Slutsatser: Vi har funnit att fallföretagen aktivt arbetar med ägarbegreppet och har en syn på nepotismens fördelar såsom; ansvar, engagemang, långsiktighet, förtroende och kunskap, samt på nepotismens nackdelar såsom; favoritism, groupthink och rivalitet. familjernas syn på nepotism har förändrats från att vara icke-existerande, till att vara medveten om familjeägandets möjligheter och fallgropar.},
 author    = {Dyhlén, Thérèse and Ekström, Christoffer and Skierkowska, Agnieszka},
 keyword   = {Familjeföretag,Nepotism,Bonnier,Aller,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ändrad syn på nepotismens för- och nackdelar? En jämförande analys av familjerna Bonnier och Aller},
 year     = {2003},
}