Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är det värt att satsa på personalens hälsa - en fallstudie om sjukfrånvaron och dess kostnader

Knutagård, Daniel and Tevner, Magdalena (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att göra en beskrivning av och analysera sjukfrånvaroproblematiken på företaget Industri AB. Vi vill därmed undersöka vilka åtgärder som har genomförts för att försöka lösa problemen med sjukfrånvaron. Slutligen vill vi genomföra beräkningar på Industri AB:s sjukfrånvarokostnader för att kunna undersöka om/hur personalekonomiska modeller går att tillämpa. Metod: Vi har inriktat oss på en deskriptiv och explorativ undersökning. Eftersom vi ville undersöka ett enda företag utifrån olika aspekter använde vi oss av fallstudiemetoden. Därmed kunde vi, vid vår datainsamling, använda oss av både dokument, intervjuer och observationer. Slutsatser: Enhet B på Industri AB har försökt minska sjukfrånvarokostnaderna... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att göra en beskrivning av och analysera sjukfrånvaroproblematiken på företaget Industri AB. Vi vill därmed undersöka vilka åtgärder som har genomförts för att försöka lösa problemen med sjukfrånvaron. Slutligen vill vi genomföra beräkningar på Industri AB:s sjukfrånvarokostnader för att kunna undersöka om/hur personalekonomiska modeller går att tillämpa. Metod: Vi har inriktat oss på en deskriptiv och explorativ undersökning. Eftersom vi ville undersöka ett enda företag utifrån olika aspekter använde vi oss av fallstudiemetoden. Därmed kunde vi, vid vår datainsamling, använda oss av både dokument, intervjuer och observationer. Slutsatser: Enhet B på Industri AB har försökt minska sjukfrånvarokostnaderna genom att bland annat införa arbetsrotation och förbättra arbetsmiljön. Det har dock tagit lång tid innan enheten har märkt några förbättringar vilket visar på att processen kan vara tidskrävande. Vår studie har bland annat visat på att det går att tillämpa personalekonomiska modeller för att beräkna sjukfrånvarokostnader. De kriterier som enligt oss bör vara uppfyllda vid användandet av en sådan modell, är att den skall vara uppdaterad efter de regler som gäller angående sjuklöneersättningen samt att den skall ta hänsyn till indirekta kostnader. Vi har även dragit den slutsatsen att de beräkningar som vi har genomfört på enhet B:s sjukfrånvarokostnader kan vara användbara som till exempel beslutsunderlag, för att motivera och påverka, samt för att öka förståelsen för sambandet mellan sjukfrånvaron och dess kostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutagård, Daniel and Tevner, Magdalena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Personalekonomi, sjukfrånvaro, sjukfrånvarokostnader, personalekonomiska modeller, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344627
date added to LUP
2004-01-28 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:58
@misc{1344627,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att göra en beskrivning av och analysera sjukfrånvaroproblematiken på företaget Industri AB. Vi vill därmed undersöka vilka åtgärder som har genomförts för att försöka lösa problemen med sjukfrånvaron. Slutligen vill vi genomföra beräkningar på Industri AB:s sjukfrånvarokostnader för att kunna undersöka om/hur personalekonomiska modeller går att tillämpa. Metod: Vi har inriktat oss på en deskriptiv och explorativ undersökning. Eftersom vi ville undersöka ett enda företag utifrån olika aspekter använde vi oss av fallstudiemetoden. Därmed kunde vi, vid vår datainsamling, använda oss av både dokument, intervjuer och observationer. Slutsatser: Enhet B på Industri AB har försökt minska sjukfrånvarokostnaderna genom att bland annat införa arbetsrotation och förbättra arbetsmiljön. Det har dock tagit lång tid innan enheten har märkt några förbättringar vilket visar på att processen kan vara tidskrävande. Vår studie har bland annat visat på att det går att tillämpa personalekonomiska modeller för att beräkna sjukfrånvarokostnader. De kriterier som enligt oss bör vara uppfyllda vid användandet av en sådan modell, är att den skall vara uppdaterad efter de regler som gäller angående sjuklöneersättningen samt att den skall ta hänsyn till indirekta kostnader. Vi har även dragit den slutsatsen att de beräkningar som vi har genomfört på enhet B:s sjukfrånvarokostnader kan vara användbara som till exempel beslutsunderlag, för att motivera och påverka, samt för att öka förståelsen för sambandet mellan sjukfrånvaron och dess kostnader.},
 author    = {Knutagård, Daniel and Tevner, Magdalena},
 keyword   = {Personalekonomi,sjukfrånvaro,sjukfrånvarokostnader,personalekonomiska modeller,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det värt att satsa på personalens hälsa - en fallstudie om sjukfrånvaron och dess kostnader},
 year     = {2004},
}