Advanced

So far so good - repatriering i ett multinationellt företag

Ask, Henrik; Daag, Kristoffer and Sandberg, Ola (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar repatrieringen och utveckla en modell för hur man på ett mer överskådligt sätt kan arbeta med repatrieringsprocessen i fallföretaget, och i förlängningen andra företag. Den praktiska anledningen till detta är att framhålla repatriater som värdefulla inslag i organisationens utveckling i en alltmer globaliserad värld och därmed en källa till konkurrensfördelar. Den forskningsmässiga grunden är för att visa var IHRM befinner sig i nuläget, var repatriering brister i nuläget, samt i vilken riktning vi anser att forskningen bör gå för att knytas an till den strategiska utvecklingen av organisationen. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie. Vårt empiriska material... (More)
Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar repatrieringen och utveckla en modell för hur man på ett mer överskådligt sätt kan arbeta med repatrieringsprocessen i fallföretaget, och i förlängningen andra företag. Den praktiska anledningen till detta är att framhålla repatriater som värdefulla inslag i organisationens utveckling i en alltmer globaliserad värld och därmed en källa till konkurrensfördelar. Den forskningsmässiga grunden är för att visa var IHRM befinner sig i nuläget, var repatriering brister i nuläget, samt i vilken riktning vi anser att forskningen bör gå för att knytas an till den strategiska utvecklingen av organisationen. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie. Vårt empiriska material består av primärdata i form av 16 intervjuer med personer som varit inblandade i utlandstjänst hos fallföretaget. Den teori vi använt oss av för att genomföra vår analys av är främst teori kring Internationell HRM. Slutsatser: Vi har kommit fram till att följande faktorer påverkar repatrieringen: karriärplanering, relation till operativa chefen, nätverk av kontakter i företaget, kommunikation under uppdraget, expatriaten själv, och ansvars- och rollfördelning. Ansvars- och rollfördelningen vid repatriering är synnerligen viktig för att lyckas med repatrieringen. Vidare anser vi att expatriering och repatriering inte skall ses som två separata händelser utan bör integreras till en. Planeringen för repatrieringen bör starta redan vid expatrieringen. För att kunna dra nytta av alla de positiva faktorer (såsom individuell utveckling, säkrad tillförsel av internationella ledare, organisationsutveckling) som en lyckad repatriering ger krävs det framförhållning. För att underlätta framförhållningen anser vi att ansvaret för repatrieringen bör tydliggöras och vara av mer oberoende karaktär samt att varje fall bör situationsanpassas. Slutligen presenterar vi Reptrieringspentagonen där roll- och ansvarsfördelning presenteras utförligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ask, Henrik; Daag, Kristoffer and Sandberg, Ola
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internationell HRM, repatriering, karriärplanering, ansvars- och rollfördelning, organisationsutveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344670
date added to LUP
2004-03-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:00:31
@misc{1344670,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar repatrieringen och utveckla en modell för hur man på ett mer överskådligt sätt kan arbeta med repatrieringsprocessen i fallföretaget, och i förlängningen andra företag. Den praktiska anledningen till detta är att framhålla repatriater som värdefulla inslag i organisationens utveckling i en alltmer globaliserad värld och därmed en källa till konkurrensfördelar. Den forskningsmässiga grunden är för att visa var IHRM befinner sig i nuläget, var repatriering brister i nuläget, samt i vilken riktning vi anser att forskningen bör gå för att knytas an till den strategiska utvecklingen av organisationen. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie. Vårt empiriska material består av primärdata i form av 16 intervjuer med personer som varit inblandade i utlandstjänst hos fallföretaget. Den teori vi använt oss av för att genomföra vår analys av är främst teori kring Internationell HRM. Slutsatser: Vi har kommit fram till att följande faktorer påverkar repatrieringen: karriärplanering, relation till operativa chefen, nätverk av kontakter i företaget, kommunikation under uppdraget, expatriaten själv, och ansvars- och rollfördelning. Ansvars- och rollfördelningen vid repatriering är synnerligen viktig för att lyckas med repatrieringen. Vidare anser vi att expatriering och repatriering inte skall ses som två separata händelser utan bör integreras till en. Planeringen för repatrieringen bör starta redan vid expatrieringen. För att kunna dra nytta av alla de positiva faktorer (såsom individuell utveckling, säkrad tillförsel av internationella ledare, organisationsutveckling) som en lyckad repatriering ger krävs det framförhållning. För att underlätta framförhållningen anser vi att ansvaret för repatrieringen bör tydliggöras och vara av mer oberoende karaktär samt att varje fall bör situationsanpassas. Slutligen presenterar vi Reptrieringspentagonen där roll- och ansvarsfördelning presenteras utförligt.},
 author    = {Ask, Henrik and Daag, Kristoffer and Sandberg, Ola},
 keyword   = {Internationell HRM,repatriering,karriärplanering,ansvars- och rollfördelning,organisationsutveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {So far so good - repatriering i ett multinationellt företag},
 year     = {2004},
}