Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att synliggöra kompetens i småföretag - en fallstudie av ett innovativt småföretag utifrån en tolkande ansats

Rosén, Karl and Möller, Martin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Vår uppfattning om forskningsläget kring småföretag och kompetens är att fokus främst ligger på småföretagens problem med att få tillgång till och utveckla kompetens. Samtidigt går det inte att bortse från att det redan finns mycket kompetens i småföretag. En ökad förståelse kring denna kompetens tror vi kan gynna både små och stora företag. Framförallt tror vi att mindre företag just på grund av begränsade resurser kan ha en bättre förmåga att utnyttja den kompetens som redan finns. Det är emellertid få studier som granskar hur kompetens i småföretag kan synliggöras. Synliggörandet av kompetens i småföretag kräver metoder som kan hantera den komplexitet som präglar småföretag. Komplexiteten som kännetecknar småföretag beror... (More)
Problem: Vår uppfattning om forskningsläget kring småföretag och kompetens är att fokus främst ligger på småföretagens problem med att få tillgång till och utveckla kompetens. Samtidigt går det inte att bortse från att det redan finns mycket kompetens i småföretag. En ökad förståelse kring denna kompetens tror vi kan gynna både små och stora företag. Framförallt tror vi att mindre företag just på grund av begränsade resurser kan ha en bättre förmåga att utnyttja den kompetens som redan finns. Det är emellertid få studier som granskar hur kompetens i småföretag kan synliggöras. Synliggörandet av kompetens i småföretag kräver metoder som kan hantera den komplexitet som präglar småföretag. Komplexiteten som kännetecknar småföretag beror främst på att arbetet i småföretag är starkt kopplat till den kontext som omger företaget då ett litet företag ofta är beroende av sina relationer till intressenter och de resurser dessa kan tillhandahålla. Syfte: Denna uppsats kan sägas ha två syften. Dels syftar vår studie till att synliggöra och förstå kompetens i ett innovativt småföretag, dels till att bidra till utvecklingen av metoder för att synliggöra kompetens i småföretag. Metod: Utifrån en tolkande ansats har vi genomfört intervjuer på ett fallföretag för att kunna synliggöra den kompetens som finns i företaget. Ansatsen lämpar sig för den komplexitet som kan finnas i småföretag. Den tolkande ansatsen bygger på en fenomenologisk och en fenomenografisk metod. Slutsatser: Kompetens i fallföretaget är både teknisk och relationell, det vill säga hur medarbetarna hanterar sin relation till andra medarbetare har inverkan på hur den tekniska kompetensen kommer till användning i arbetet. Medarbetarnas kompetens ger fallföretaget en konkurrensfördel genom att en hög grad av teknisk kompetens kan utnyttjas på ett flexibelt sätt. En tolkande kompetensansats bidrar till att synliggöra den kompetens som finns i fallföretaget. En arbetssituation är komplex och öppen för tolkningar. Därför bör den tolkande ansatsen ses som tolkningar i två steg. Först en tolkning av väsentliga inslag i arbetssituationen, därefter en tolkning av yrkesutövarnas förståelse för arbetssituationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Karl and Möller, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kompetens, synliggöra, tolkande ansats, småföretag, förståelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344786
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:07:08
@misc{1344786,
 abstract   = {{Problem: Vår uppfattning om forskningsläget kring småföretag och kompetens är att fokus främst ligger på småföretagens problem med att få tillgång till och utveckla kompetens. Samtidigt går det inte att bortse från att det redan finns mycket kompetens i småföretag. En ökad förståelse kring denna kompetens tror vi kan gynna både små och stora företag. Framförallt tror vi att mindre företag just på grund av begränsade resurser kan ha en bättre förmåga att utnyttja den kompetens som redan finns. Det är emellertid få studier som granskar hur kompetens i småföretag kan synliggöras. Synliggörandet av kompetens i småföretag kräver metoder som kan hantera den komplexitet som präglar småföretag. Komplexiteten som kännetecknar småföretag beror främst på att arbetet i småföretag är starkt kopplat till den kontext som omger företaget då ett litet företag ofta är beroende av sina relationer till intressenter och de resurser dessa kan tillhandahålla. Syfte: Denna uppsats kan sägas ha två syften. Dels syftar vår studie till att synliggöra och förstå kompetens i ett innovativt småföretag, dels till att bidra till utvecklingen av metoder för att synliggöra kompetens i småföretag. Metod: Utifrån en tolkande ansats har vi genomfört intervjuer på ett fallföretag för att kunna synliggöra den kompetens som finns i företaget. Ansatsen lämpar sig för den komplexitet som kan finnas i småföretag. Den tolkande ansatsen bygger på en fenomenologisk och en fenomenografisk metod. Slutsatser: Kompetens i fallföretaget är både teknisk och relationell, det vill säga hur medarbetarna hanterar sin relation till andra medarbetare har inverkan på hur den tekniska kompetensen kommer till användning i arbetet. Medarbetarnas kompetens ger fallföretaget en konkurrensfördel genom att en hög grad av teknisk kompetens kan utnyttjas på ett flexibelt sätt. En tolkande kompetensansats bidrar till att synliggöra den kompetens som finns i fallföretaget. En arbetssituation är komplex och öppen för tolkningar. Därför bör den tolkande ansatsen ses som tolkningar i två steg. Först en tolkning av väsentliga inslag i arbetssituationen, därefter en tolkning av yrkesutövarnas förståelse för arbetssituationen.}},
 author    = {{Rosén, Karl and Möller, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att synliggöra kompetens i småföretag - en fallstudie av ett innovativt småföretag utifrån en tolkande ansats}},
 year     = {{2004}},
}