Advanced

Medarbetarcoachning som ledarskapsstil - en fallstudie av Nordea

Hellberg, Charlotte; Johansson, Mikael and Smolak, Elizabeth (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att bidra till en förståelse för coachning som ledarskapsfenomen, genom att komplettera dagens coachningslitteratur med att undersöka medarbetarnas åsikter. Studien antar ett hermeneutiskt synsätt, där en kvalitativ metod har använts. Vidare tillämpas en abduktiv ansats, då material från Nordea studerades innan intervjuerna genomfördes. Med hjälp av intervjuer och dokumentstudier har det empiriska materialet insamlats. De teoretiska perspektiven utgår ifrån teorier rörande ledarskap samt teser om coachning. Ledarskapsteorierna avser att ge en bredare kunskap om ledarskap. Vidare behandlas uppfattningar om coachning där ledarskapsstilen beskrivs med hjälp av dess utveckling inom näringslivet samt syfte.... (More)
Syftet med denna uppsats är att bidra till en förståelse för coachning som ledarskapsfenomen, genom att komplettera dagens coachningslitteratur med att undersöka medarbetarnas åsikter. Studien antar ett hermeneutiskt synsätt, där en kvalitativ metod har använts. Vidare tillämpas en abduktiv ansats, då material från Nordea studerades innan intervjuerna genomfördes. Med hjälp av intervjuer och dokumentstudier har det empiriska materialet insamlats. De teoretiska perspektiven utgår ifrån teorier rörande ledarskap samt teser om coachning. Ledarskapsteorierna avser att ge en bredare kunskap om ledarskap. Vidare behandlas uppfattningar om coachning där ledarskapsstilen beskrivs med hjälp av dess utveckling inom näringslivet samt syfte. Materialet baseras på dokumentstudier samt tio intervjuer med medarbetare inom Nordea utan personalansvar. Först presenteras en sammanfattning av Nordeas säljledningsstöd, vilken pekar på hur coachning används i praktiken. Sedan presenteras resultatet av de intervjusvar som erhållits. Dessa förväntas ge läsaren en inblick i hur medarbetare uppfattar ledarskap och coachning. Med avseende på uppsatsens syfte, utmynnar vår summering i tre olika slutsatser: 1) I coachning är det fortfarande ledaren som ger order till medarbetaren, skillnaden mot ett rationalistiskt ledarskap är att ledaren använder sig av coachningens verktyg. Detta leder till att medarbetaren tror att det är denne som tar besluten själv. 2) Coachningens innehåll är inte lika viktigt som det faktum att medarbetarna uppmärksammas, vilket sker via coachningssamtalet. 3) Coachningens positiva aura ger coachen ett ökat handlingsutrymme då denne i högre utsträckning kan prova nya sätt att vinna framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellberg, Charlotte; Johansson, Mikael and Smolak, Elizabeth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
coachning, medarbetare, utveckling, motivation, ledarskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345009
date added to LUP
2006-01-30
date last changed
2012-04-02 15:47:49
@misc{1345009,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att bidra till en förståelse för coachning som ledarskapsfenomen, genom att komplettera dagens coachningslitteratur med att undersöka medarbetarnas åsikter. Studien antar ett hermeneutiskt synsätt, där en kvalitativ metod har använts. Vidare tillämpas en abduktiv ansats, då material från Nordea studerades innan intervjuerna genomfördes. Med hjälp av intervjuer och dokumentstudier har det empiriska materialet insamlats. De teoretiska perspektiven utgår ifrån teorier rörande ledarskap samt teser om coachning. Ledarskapsteorierna avser att ge en bredare kunskap om ledarskap. Vidare behandlas uppfattningar om coachning där ledarskapsstilen beskrivs med hjälp av dess utveckling inom näringslivet samt syfte. Materialet baseras på dokumentstudier samt tio intervjuer med medarbetare inom Nordea utan personalansvar. Först presenteras en sammanfattning av Nordeas säljledningsstöd, vilken pekar på hur coachning används i praktiken. Sedan presenteras resultatet av de intervjusvar som erhållits. Dessa förväntas ge läsaren en inblick i hur medarbetare uppfattar ledarskap och coachning. Med avseende på uppsatsens syfte, utmynnar vår summering i tre olika slutsatser: 1) I coachning är det fortfarande ledaren som ger order till medarbetaren, skillnaden mot ett rationalistiskt ledarskap är att ledaren använder sig av coachningens verktyg. Detta leder till att medarbetaren tror att det är denne som tar besluten själv. 2) Coachningens innehåll är inte lika viktigt som det faktum att medarbetarna uppmärksammas, vilket sker via coachningssamtalet. 3) Coachningens positiva aura ger coachen ett ökat handlingsutrymme då denne i högre utsträckning kan prova nya sätt att vinna framgång.},
 author    = {Hellberg, Charlotte and Johansson, Mikael and Smolak, Elizabeth},
 keyword   = {coachning,medarbetare,utveckling,motivation,ledarskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetarcoachning som ledarskapsstil - en fallstudie av Nordea},
 year     = {2006},
}