Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategiskt varumärkesbyggande ur ett komplexitetsperspektiv - en fallstudie av Procordia Food

Karlsson, Magnus ; Hermansson, Åsa and Avdeitchikova, Sofia (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: En allt mer föränderlig bransch, karakteriserat av internationella aktörer och stärkt handelsled har resulterat i att varumärket har fått utökad strategisk betydelse. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara tre frågor:
Hur påverkar de enskilda varumärkenas styrka portföljens slagkraftighet? Hur driver Procordia Food sin varumärkesportfölj på strategisk nivå? Kan denna portfölj optimeras? Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera de enskilda varumärkenas påverkan på varumärkesportföljen samt att bidra till ökad förståelse för portföljens betydelse för företaget och i förhållande till dess omvärld. Detta vill vi göra genom att analysera hur ett konsumentvaruföretag, i detta fall Procordia Food, driver dess varumärkesportfölj... (More)
Problem: En allt mer föränderlig bransch, karakteriserat av internationella aktörer och stärkt handelsled har resulterat i att varumärket har fått utökad strategisk betydelse. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara tre frågor:
Hur påverkar de enskilda varumärkenas styrka portföljens slagkraftighet? Hur driver Procordia Food sin varumärkesportfölj på strategisk nivå? Kan denna portfölj optimeras? Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera de enskilda varumärkenas påverkan på varumärkesportföljen samt att bidra till ökad förståelse för portföljens betydelse för företaget och i förhållande till dess omvärld. Detta vill vi göra genom att analysera hur ett konsumentvaruföretag, i detta fall Procordia Food, driver dess varumärkesportfölj på en strategisk nivå. Metod: Vi har valt att använda fallstudien som metod. Vi utgår från en hermeneutisk kunskapssyn och använder oss av den abduktiva ansatsen. Slutsatser: Vår analys tyder på att det föreligger en klar skillnad mellan varumärkets respektive varumärkesportföljens betydelse i företagets konkurrenssituation. Varumärkesportföljen kan ge upphov till både direkta och indirekta inträdesbarriärer, vilket tyder på portföljens framträdande roll som konkurrensverktyg. Det blir därmed också viktigt att se till varumärkesportföljen som resurs och inte enbart till de enskilda varumärkena. Procordia Food verkar ha förutsättningar i termer av kompetens, kunskap och företagsspecifika resurser för att bygga en stark varumärkesportfölj, men brister i dess implementering, på grund av bland annat komplex organisationsstruktur och det rådande sättet att arbeta. Optimering är ett av nyckelbegrepp i arbetet med varumärkesportföljen. Det är dock tydligt att optimering inte är lätt att definiera i praktiken, dels för att det inte går att ta hänsyn till alla inblandade variabler, dels för att det inom företaget finns motstridiga mål som kräver olika åtgärder inom företagets varumärkesportfölj. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Magnus ; Hermansson, Åsa and Avdeitchikova, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
varumärke, varumärkesportfölj, strategi, optimering, komplexitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345099
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:37
@misc{1345099,
 abstract   = {Problem: En allt mer föränderlig bransch, karakteriserat av internationella aktörer och stärkt handelsled har resulterat i att varumärket har fått utökad strategisk betydelse. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara tre frågor:
Hur påverkar de enskilda varumärkenas styrka portföljens slagkraftighet? Hur driver Procordia Food sin varumärkesportfölj på strategisk nivå? Kan denna portfölj optimeras? Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera de enskilda varumärkenas påverkan på varumärkesportföljen samt att bidra till ökad förståelse för portföljens betydelse för företaget och i förhållande till dess omvärld. Detta vill vi göra genom att analysera hur ett konsumentvaruföretag, i detta fall Procordia Food, driver dess varumärkesportfölj på en strategisk nivå. Metod: Vi har valt att använda fallstudien som metod. Vi utgår från en hermeneutisk kunskapssyn och använder oss av den abduktiva ansatsen. Slutsatser: Vår analys tyder på att det föreligger en klar skillnad mellan varumärkets respektive varumärkesportföljens betydelse i företagets konkurrenssituation. Varumärkesportföljen kan ge upphov till både direkta och indirekta inträdesbarriärer, vilket tyder på portföljens framträdande roll som konkurrensverktyg. Det blir därmed också viktigt att se till varumärkesportföljen som resurs och inte enbart till de enskilda varumärkena. Procordia Food verkar ha förutsättningar i termer av kompetens, kunskap och företagsspecifika resurser för att bygga en stark varumärkesportfölj, men brister i dess implementering, på grund av bland annat komplex organisationsstruktur och det rådande sättet att arbeta. Optimering är ett av nyckelbegrepp i arbetet med varumärkesportföljen. Det är dock tydligt att optimering inte är lätt att definiera i praktiken, dels för att det inte går att ta hänsyn till alla inblandade variabler, dels för att det inom företaget finns motstridiga mål som kräver olika åtgärder inom företagets varumärkesportfölj.},
 author    = {Karlsson, Magnus and Hermansson, Åsa and Avdeitchikova, Sofia},
 keyword   = {varumärke,varumärkesportfölj,strategi,optimering,komplexitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiskt varumärkesbyggande ur ett komplexitetsperspektiv - en fallstudie av Procordia Food},
 year     = {2003},
}