Advanced

Redovisning och värdering av Goodwill enligt IFRS/IAS

Lundberg, Lovisa and Nyström, Jessica (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att utreda var utrymme för subjektivitet finns när svenska företag skall redovisa sin goodwillpost enligt de nya IFRS/IAS reglerna. Syftet är även att undersöka hur företagen skall göra för att minska subjektiviteten och göra redovisningen mer jämförbar enligt de grundläggande principerna. Vi har i vårt tillvägagångssätt använd oss av en kvalitativ metod, denna har vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Det finns inte några befintliga teorier och därför har vi utgått från verkligheten. Vi har arbetat med en öppen ansats utifrån ett förstående och förklarande syfte, en induktiv strategi. Uppsatsen bygger på information från djupintervjuer och information hämtad från litteratur, standarder och... (More)
Syftet med vår uppsats är att utreda var utrymme för subjektivitet finns när svenska företag skall redovisa sin goodwillpost enligt de nya IFRS/IAS reglerna. Syftet är även att undersöka hur företagen skall göra för att minska subjektiviteten och göra redovisningen mer jämförbar enligt de grundläggande principerna. Vi har i vårt tillvägagångssätt använd oss av en kvalitativ metod, denna har vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Det finns inte några befintliga teorier och därför har vi utgått från verkligheten. Vi har arbetat med en öppen ansats utifrån ett förstående och förklarande syfte, en induktiv strategi. Uppsatsen bygger på information från djupintervjuer och information hämtad från litteratur, standarder och tidskrifter. Ur ett teoretiskt perspektiv har vi arbetat utifrån internationella standarder IFRS/IAS och de grundläggande principerna. Sedan har vi arbetat med värdering till verkligt värde och utrett kritiken bakom denna värdering. Empiri; I teorin skulle man kunna utnyttja de subjektiva spelrummen i värdering av goodwill men hittills är kunskapen i företagen på de flesta håll alltför bristfällig för ett sådant strategiskt tänkande.
Resultatredovisning; Balans mellan subjektivitet och objektivitet måste uppnås. Då krävs det att praxis etableras och att kunskap sprids i företagen om värdering av goodwill till verkligt värde, uppdelning av immateriella tillgångar och kassagenererande enheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Lovisa and Nyström, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Goodwill, IFRS/IAS, Verkligt värde, jämförbarhet, subjektivitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345124
date added to LUP
2004-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:55:14
@misc{1345124,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att utreda var utrymme för subjektivitet finns när svenska företag skall redovisa sin goodwillpost enligt de nya IFRS/IAS reglerna. Syftet är även att undersöka hur företagen skall göra för att minska subjektiviteten och göra redovisningen mer jämförbar enligt de grundläggande principerna. Vi har i vårt tillvägagångssätt använd oss av en kvalitativ metod, denna har vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Det finns inte några befintliga teorier och därför har vi utgått från verkligheten. Vi har arbetat med en öppen ansats utifrån ett förstående och förklarande syfte, en induktiv strategi. Uppsatsen bygger på information från djupintervjuer och information hämtad från litteratur, standarder och tidskrifter. Ur ett teoretiskt perspektiv har vi arbetat utifrån internationella standarder IFRS/IAS och de grundläggande principerna. Sedan har vi arbetat med värdering till verkligt värde och utrett kritiken bakom denna värdering. Empiri; I teorin skulle man kunna utnyttja de subjektiva spelrummen i värdering av goodwill men hittills är kunskapen i företagen på de flesta håll alltför bristfällig för ett sådant strategiskt tänkande.
Resultatredovisning; Balans mellan subjektivitet och objektivitet måste uppnås. Då krävs det att praxis etableras och att kunskap sprids i företagen om värdering av goodwill till verkligt värde, uppdelning av immateriella tillgångar och kassagenererande enheter.},
 author    = {Lundberg, Lovisa and Nyström, Jessica},
 keyword   = {Goodwill,IFRS/IAS,Verkligt värde,jämförbarhet,subjektivitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning och värdering av Goodwill enligt IFRS/IAS},
 year     = {2004},
}