Advanced

Industriell marknadsföring – varumärkets betydelse för inköp inom byggbranschen

Göransson, Victoria and Härdelin, Kristina (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Då vi har funnit att en stor del av tidigare forskning kring varumärken fokuserar på konsumentmarknaden vill vi närmare undersöka varumärkets betydelse i en industriell kontext.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning genom ostrukturerade och öppna intervjuer. Vi utgick från våra respondenters svar och analyserade därefter svaren med hjälp av relevanta teorier. Undersökningen har således en induktiv ansats med ett tolkande synsätt. Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska bas har vi samlat teorier från tre olika ämnesområden; nätverksbyggande och relationsmarknadsföring, inköpsteorier samt varumärkesteorier. Dessa tre områden ligger till grund dels för vår egen förståelse för ämnet samt för hur vi tolkar och analyserar det... (More)
Syfte: Då vi har funnit att en stor del av tidigare forskning kring varumärken fokuserar på konsumentmarknaden vill vi närmare undersöka varumärkets betydelse i en industriell kontext.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning genom ostrukturerade och öppna intervjuer. Vi utgick från våra respondenters svar och analyserade därefter svaren med hjälp av relevanta teorier. Undersökningen har således en induktiv ansats med ett tolkande synsätt. Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska bas har vi samlat teorier från tre olika ämnesområden; nätverksbyggande och relationsmarknadsföring, inköpsteorier samt varumärkesteorier. Dessa tre områden ligger till grund dels för vår egen förståelse för ämnet samt för hur vi tolkar och analyserar det empiriska materialet.
Empiri: Vårt empiriska material består av tio djupgående intervjuer på totalt fem företag. På varje företag intervjuade vi en operativ inköpare samt en användare av produkterna.
Resultat: Vi har kunnat dra slutsatsen att varumärket har stor betydelse på industriella marknader. Inköparen påverkas främst av faktorer som osäkerhet och risk, interna personers åsikter samt erfarenhet. Även lojaliteten har stor betydelse för inköparens val av varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Victoria and Härdelin, Kristina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
inköp, business-to-business, nätverk, relationer, varumärken, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345450
date added to LUP
2006-05-30
date last changed
2012-04-02 15:58:58
@misc{1345450,
 abstract   = {Syfte: Då vi har funnit att en stor del av tidigare forskning kring varumärken fokuserar på konsumentmarknaden vill vi närmare undersöka varumärkets betydelse i en industriell kontext.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning genom ostrukturerade och öppna intervjuer. Vi utgick från våra respondenters svar och analyserade därefter svaren med hjälp av relevanta teorier. Undersökningen har således en induktiv ansats med ett tolkande synsätt. Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska bas har vi samlat teorier från tre olika ämnesområden; nätverksbyggande och relationsmarknadsföring, inköpsteorier samt varumärkesteorier. Dessa tre områden ligger till grund dels för vår egen förståelse för ämnet samt för hur vi tolkar och analyserar det empiriska materialet.
Empiri: Vårt empiriska material består av tio djupgående intervjuer på totalt fem företag. På varje företag intervjuade vi en operativ inköpare samt en användare av produkterna.
Resultat: Vi har kunnat dra slutsatsen att varumärket har stor betydelse på industriella marknader. Inköparen påverkas främst av faktorer som osäkerhet och risk, interna personers åsikter samt erfarenhet. Även lojaliteten har stor betydelse för inköparens val av varumärke.},
 author    = {Göransson, Victoria and Härdelin, Kristina},
 keyword   = {inköp,business-to-business,nätverk,relationer,varumärken,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Industriell marknadsföring – varumärkets betydelse för inköp inom byggbranschen},
 year     = {2006},
}