Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det är inte lätt när det är svårt - en fallstudie av renomméhantering i kris

Engström, Maria ; Graffner, Sarah and Lindvall, Camilla (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Media har på senare tid uppmärksammat allt fler företagsskandaler i näringslivet, vilka har resulterat i skador på berörda företags renommé. Skadorna en kris utgör på ett företag och dess renommé, är betydande då ett renommé kan utgöra en konkurrensfördel för företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att från ett internt perspektiv analysera hur företag arbetar med sin renomméhantering i samband med en kris, i syfte att öka förståelsen för hur de skador som uppkommer på ett företags renommé kan minskas. Syftet besvaras genom att en empirisk studie med fallföretagen Skandia, Stockholms Stadsmission samt Systembolaget. Fallstudien består av intervjuer med företagsanställda och med externa personer i näringslivet som kan kopplas samman med vår... (More)
Media har på senare tid uppmärksammat allt fler företagsskandaler i näringslivet, vilka har resulterat i skador på berörda företags renommé. Skadorna en kris utgör på ett företag och dess renommé, är betydande då ett renommé kan utgöra en konkurrensfördel för företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att från ett internt perspektiv analysera hur företag arbetar med sin renomméhantering i samband med en kris, i syfte att öka förståelsen för hur de skador som uppkommer på ett företags renommé kan minskas. Syftet besvaras genom att en empirisk studie med fallföretagen Skandia, Stockholms Stadsmission samt Systembolaget. Fallstudien består av intervjuer med företagsanställda och med externa personer i näringslivet som kan kopplas samman med vår studie. Studien har föregåtts av en litteraturstudie inom området renomméhantering. Då renomméhantering är relativt nytt område, speciellt kopplingen till en krissituation, är ämnet intressant att diskutera. Vi har dragit slutsatsen att media har en central roll som intern informatör gentemot de anställda och är den som först uppmärksammar oegentligheter i företaget, samt tenderar därmed att sätta igång krisen och få företag att reagera. Vi har dragit slutsatsen att de anställda är en viktig intressentgrupp att uppmärksamma speciellt under en kris så att företagets enhetliga bild blir intakt. Vi har även observerat fördelen för företag att internt tillämpa ett proaktivt tankesätt samt en unikt framarbetad plan, att applicera i en krissituation. Ovanstående anser vi minska skadorna på ett företags renommé. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Maria ; Graffner, Sarah and Lindvall, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Renommé, Företagsvarumärke, Anställda, Media, Internkommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345473
date added to LUP
2004-06-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:14
@misc{1345473,
 abstract   = {{Media har på senare tid uppmärksammat allt fler företagsskandaler i näringslivet, vilka har resulterat i skador på berörda företags renommé. Skadorna en kris utgör på ett företag och dess renommé, är betydande då ett renommé kan utgöra en konkurrensfördel för företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att från ett internt perspektiv analysera hur företag arbetar med sin renomméhantering i samband med en kris, i syfte att öka förståelsen för hur de skador som uppkommer på ett företags renommé kan minskas. Syftet besvaras genom att en empirisk studie med fallföretagen Skandia, Stockholms Stadsmission samt Systembolaget. Fallstudien består av intervjuer med företagsanställda och med externa personer i näringslivet som kan kopplas samman med vår studie. Studien har föregåtts av en litteraturstudie inom området renomméhantering. Då renomméhantering är relativt nytt område, speciellt kopplingen till en krissituation, är ämnet intressant att diskutera. Vi har dragit slutsatsen att media har en central roll som intern informatör gentemot de anställda och är den som först uppmärksammar oegentligheter i företaget, samt tenderar därmed att sätta igång krisen och få företag att reagera. Vi har dragit slutsatsen att de anställda är en viktig intressentgrupp att uppmärksamma speciellt under en kris så att företagets enhetliga bild blir intakt. Vi har även observerat fördelen för företag att internt tillämpa ett proaktivt tankesätt samt en unikt framarbetad plan, att applicera i en krissituation. Ovanstående anser vi minska skadorna på ett företags renommé.}},
 author    = {{Engström, Maria and Graffner, Sarah and Lindvall, Camilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det är inte lätt när det är svårt - en fallstudie av renomméhantering i kris}},
 year     = {{2004}},
}